Kade Waterpoortsgracht Sneek afgezet

SNEEK- Uit metingen is naar voren gekomen dat de kade aan de Waterpoortsgracht in Sneek in beweging is. Om de kans op verdere verzakking te verkleinen en om de veiligheid te waarborgen, wordt een deel van de kade vandaag afgezet met hekken.

Het is bij de gemeente bekend dat de kade aan onderhoud toe is. Deze wordt al langer gemeten en gemonitord. Vervanging van de gehele kade staat gepland voor volgend jaar. Nu de kade sneller verslechtert dan voorzien, heeft de gemeente besloten om de kade per direct met hekken af te zetten. Er wordt nu eerst onderzocht of de kade zo snel mogelijk gestabiliseerd kan worden. Daarna volgt een structurele oplossing.

Woningen aan de kade maar ook de nabijgelegen Waterpoort vallen niet binnen het risicogebied. De schade aan de kade beperkt zich tot circa vier meter vanaf de waterkant. Hier bevindt zich een groenstrook en parkeervakken. Omwonenden kunnen hun huis gewoon bereiken maar voorlopig geen gebruik maken van de parkeervakken aan de kade. Ze zijn hierover per brief geïnformeerd. Hoelang de werkzaamheden gaan duren is nog niet bekend.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden