Jongeren starten crowdfundactie voor missie om taboes te doorbreken

LEEUWARDEN- In Nederland lijden meer dan 100.000 jongeren aan een depressie. Jongeren die homo, lesbisch, bi, non-binair of transgender zijn, hebben vaker depressieve gevoelens en denken vier tot vijf keer vaker aan suïcide. Ouders missen vaak de kennis om met hun kinderen een gesprek te voeren over seksuele geaardheid of genderidentiteit. Jongeren ervaren deze thema’s dan ook als een taboe. Om dit te doorbreken, ontwikkelde een groepje jongeren uit Venlo een spel om deze, soms lastige, thema’s bespreekbaar te maken.

Behalve seksuele geaardheid en genderkwesties, ervaren jongeren ook taboes over gevoelens, seks en drugs. Thema’s waar jongeren vroeg of laat op hun levensweg mee in aanraking komen. “Wij als jongeren hebben de behoefte om over deze onderwerpen te praten. Wij voelen ons niet altijd even vrij om over deze thema’s te praten omdat we niet weten wat de reacties zijn”, aldus de jongeren.

Het afgelopen jaar werkte het groepje jongeren samen aan de ontwikkeling van het spel LSD: LevenSeksDrugs. “Het spel is een laagdrempelige tool om taboethema’s bespreekbaar te maken. Door de humoristische en luchtige aanpak wordt een veilige omgeving gecreëerd om de dialoog over deze thema’s aan te gaan. Daarnaast helpen kennisvragen in het spel om bewustwording te vergroten. Bijvoorbeeld over risico’s van seks en drugs of de rijkheid aan seksualiteiten in onze samenleving. Zo hopen we dat het makkelijker wordt om er over te praten, acceptatie te vergroten en voorbereid te zijn op bepaalde situaties die je als jongere in het dagelijks leven kunt tegenkomen.”

Crowdfundactie voor LSD

Het spel is klaar voor productie. De jongeren lanceren een crowdfundactie om voldoende geld binnen te halen om de kosten voor productie te kunnen dekken. “In totaal hebben wij € 17.500,00 nodig voor de productie van het spel. Dit willen we bij elkaar krijgen met de voorverkoop van minimaal 500 spellen en € 5.000,00 aan donaties.” Je kunt de jongeren helpen om hun droom te verwezenlijken via www.levenseksdrugs.nl.

Voor meer informatie, stuur een email naar info@levenseksdrugs.nl of neem contact op met Puck Jonkers via 06-18431144

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden