‘Is jouw schoorsteen al geveegd?'

FRYSLAN - Een schoon schoorsteenkanaal kan gevaarlijke situaties voorkomen. De schoorsteenveger verwijdert het vuil in de schoorsteen, maar controleert de schoorsteen ook op loszittende delen en scheuren.

Laat de schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen. Bij veelvuldig gebruik, halverwege het stookseizoen nog een keer. Schakel hiervoor een bedrijf in dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroonsbond (ASPB).

Veilig de houtkachel aansteken.

Een schoorsteenbrand ontstaat vaak door verkeerd stookgedrag. Daarom adviseert de brandweer de zogenaamde ‘Zwitserse’ stookmethode toe te passen bij het aansteken van de houtkachel. Dit wordt ook wel het ‘omgekeerd stoken’ genoemd en zorgt ervoor dat het vuur van bovenaf rustig begint te branden, wat de rookontwikkeling minimaliseert. Het opbouwen van de ‘Zwitserse’ methode vindt u op de website van brandweer Fryslân. 

Meer brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden