INGEZONDEN- Offingawier voelt zich bedrogen met gebiedsvisie Potten²

INGEZONDEN-OFFINGAWIER- In 2019 werd een motie door de gemeenteraad van Súdwest Fryslân aangenomen waarin de gemeenteraad besloot dat er een oplossing moest komen voor het schrijnende verkeersprobleem in Offingawier. Er moet éérst een oplossing worden gezocht voor het verkeersprobleem in Offingawier voordat de nieuwe gebiedsvisie het probleem zou verergeren. Beide stukken konden dan tegelijk worden voorgelegd.

Deze motie werd ingediend door raadslid Bakker. Haar motie werd aangenomen. Zij is nu wethouder Bakker en zij gaat over de gebiedsvisie. Ze probeert nu onder haar eigen motie uit te komen en heeft de gebiedsvisie voor de Potten voorgelegd aan de gemeenteraad, zonder daarbij een oplossing voor het verkeersprobleem te voegen.

Eerst heeft zij geprobeerd hiervoor de instemming van Offingawier te krijgen door te beloven dat het verkeersprobleem éérder zou worden aangepakt dan de gebiedsvisie als de koppeling losgelaten werd. Hierover werd een juichend persbericht gestuurd. Maar de gebiedsvisie ligt nu voor de gemeenteraad. De ondernemers op de Potten staan al te trappelen om daarmee meer bezoekers en meer verkeer te mogen gaan trekken. En er is nog steeds geen enkel zicht op de beloofde oplossing voor het verkeersprobleem. Offingawier voelt zich bedrogen.

Offingawier spreekt daarom in op de commissievergadering van komende week en gaat de commissieleden oproepen om de wethouder zich aan haar eigen motie te laten houden. Géén ontwikkelingen bij de Potten voordat er ook duidelijkheid is over een oplossing voor het verkeer in Offingawier.

Er is een enquête gehouden in het dorp en 88% van de inwoners ziet de situatie als onveilig tot zeer onveilig. Uit onderzoeken blijkt dat er structureel veel te hard gereden wordt. Het gaat hier vaak om sluipverkeer naar Leeuwarden, waaronder ook groot vrachtverkeer. Hoewel het verkeer naar de Potten hierin niet de hoofdzaak is, kan er niet nog meer bij doordat de gebiedsvisie wordt aangenomen.

De verkeerscommissie van Offingawier heeft in de enquête ook gevraagd naar oplossingen. Hieruit zijn twee oplossingen gekomen. Een nieuwe, kortere route vanaf de rondweg van Sneek naar de Potten, of het afsluiten van de route van het sluipverkeer achter Offingawier zodat dat het verkeer weer over de N354 gaat. In plaats daarvan wil de wethouder nu eerst gaan kijken of er wel sprake is van een probleem en stelt ze de gemeenteraad voor hier nieuw onderzoek naar te doen.

Wat Offingawier betreft is dit station echter al lang gepasseerd. Het probleem is al tientallen jaren glashelder en nu weer proberen te verschuilen achter een langdurig onderzoek voelt alsof het dorp niet serieus genomen wordt. Aan het lijntje gehouden wordt.

Offingawier gaat daarom om actie vragen op de komende commissievergadering DSO van 28 juni.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden