INGEZONDEN- Nieuw Sociaal en De Nieuwe Denktank organiseren een politiek café over de staat van ons land en de stikstofcrisis

SNEEK- Nieuw Sociaal is een politieke partij opgericht in november 2022. De afstand tussen politiek en inwoner is groot, dat merken we ook binnen de gemeente. De verbinding wordt vaak niet meer ervaren en het vertrouwen is weg. Nieuw Sociaal in Súdwest-Fryslân heeft als belangrijkste doel te luisteren naar de inwoners en samen op te trekken. Belangrijke thema’s van Nieuw Sociaal: wonen, klimaat, ondernemen en werkgelegenheid, zorg en gezondheid en investeren in jongeren.

 

De Nieuwe Denktank

De Nieuwe Denktank is opgericht door een groep burgers die zich zorgen maakt over de crises in het land, het imploderen van het politieke midden en het feit dat belangrijke maatschappelijke vraagstukken geen onderwerpmeer lijken te zijn van democratische besluitvorming. Het doel van De Nieuwe Denktank is om een bijdrage te leveren aan het openbreken en aanjagen van het politieke debat . En een ander en beter beleid te ontwikkelen dat op een breed draagvlak in de Nederlandse samenleving kan rekenen.

Stikstofdossier

De Nieuwe Denktank deed het afgelopen jaar intensief onderzoek naar stikstof dat resulteerde in een 144 pagina’s tellend rapport. De inleiding en samenvatting is  hier na te lezen. Het volledige rapport is vanaf begin oktober in de boekhandel verkrijgbaar en op deze avond

De denktank sprak tientallen betrokkenen, deed onderzoek en ontrafelde het stikstofbeleid van de kabinetten Rutte III en IV en vroeg zich af of het stikstofbeleid noodzakelijk is om ‘de natuur te redden’, ‘schoon drinkwater uit de kraan’ te garanderen en ‘de transitie te maken naar een natuurinclusieve landbouw’,  zoals de regering zegt. 

Het onderzoeksrapport legt bloot dat we precies het land krijgen waarop de regering aanstuurt: een land waar gemodelleerde stikstofdepositie wordt gereduceerd. En daar blijft het ook bij. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het stikstofbeleid leidt tot een florerende natuur, natuurinclusieve landbouw of schoon drinkwater. Er zijn wel aanwijzingen dat dit beleid juist leidt tot het tegengestelde. 

Zolang het stikstofmodel en de risico-indicator KDW in Den Haag regeren, zal daar geen verandering in komen, wat politici ook zeggen. Het rapport schetst daarom ook tien aanpassingen die noodzakelijk zijn om van stikstofbeleid weer natuurbeleid te maken. 

Sprekers

Het politiek café in Sneek duurt van 19:30 tot 21:30. Sprekers zijn Bart-Jan Heine, directeur ad intermin van DND en Marinus den Hartogh. Hij is de co-auteur van het DND stikstof rapport. Er is ruimte voor discussie en vragen. Deelname is gratis en aanmelden is gewenst via: info@denieuwedenktank.nl

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden