INGEZONDEN- Lijst PvdA SWF compleet: Jonge lijsttrekker én lijstduwer

SNEEK-De kandidatenlijst van Partij van de Arbeid Súdwest-Fryslân voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is compleet. Met 49 kandidaten staat er een grote ploeg PvdA’ers klaar om de gemeente socialer en sterker te maken. Aangevoerd, ingevuld én aangeduwd door jonge politici.

Jong en betrokken bij de mienskip

Lijsttrekker Marijke Roskam (39) is blij met het enthousiasme van de kandidaten. ‘Je merkt dat mensen graag mee willen doen, juist ook jonge mensen. Onze jongste kandidaat Lisa is 18. Tijdens de startsessie met alle kandidaten had ik het kippenvel op de armen, ze had zo’n gloedvol betoog over dat ze de wereld eerlijker en socialer wil maken. Ik ben ook trots op Pier op nummer vier, 29 jaar en zo betrokken. Piety, Mark, Aagje : allemaal jonge mensen op verkiesbare plekken die hun tijd willen besteden aan de mienskip.”

Van grootste naar beste

De kandidaten maken zich zorgen over voldoende woningen, willen armoede de gemeente uit helpen, gunnen iedereen goed werk, gaan voor betaalbare zorg en willen dat de politiek veel dichterbij de inwoners komt. Roskam: ‘Súdwest-Fryslân is geografisch de grootste gemeente van Nederland, maar nu nog de sociaalste en sterkste. Jongeren in Raerd die willen wonen waar hun hart ligt, ouders in Hylpen die ook de beste kansen voor hun kinderen willen, senioren in Stavoren waar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp op 40 min afstand is: Wij willen het best voor Súdwest, het best voor deze mensen.’

Habtamu de Hoop lijstduwer

Een bekende naam op nummer 49: Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (23) uit Wommels duwt de lijst. Hij zal zijn betrokkenheid blijven invullen vanuit Den Haag. ‘Safolle minsken út de gemeente ha lanlik op my stimt, dat is geweldich. Ik bliuw my foar Fryslân en myn gemeente ynsetten yn de Twadde Keamer, minsken sille my grif moetsje op wurkbesites yn Súdwest. Tegeare mei Marijke en de fraksje sil ik my ynsette foar foldwaande wenningen foar de starters en senioren. Ek kinne we lanlik en lokaal oan de slach mei earmoede. We ha beide de missy om alle bêrn deselde kânsen te jaan.’

Politiek dichterbij

De kandidaten op de lijst zullen in hun wijk of dorp ook contactpersoon zijn voor de PvdA. Die verbinding met de gemeente is hard nodig. Roskam: ‘De gemeente staat nu veel te ver van de inwoners. Wat merkt iemand in Makkum of Tersoal van de politiek? We willen veel vaker met de raad in dorpshuizen of wijkcentra vergaderen, maar dus ook contactpersonen van onze lijst inzetten. Als je ergens tegenaan loopt als dorpsbelang of inwoner moet je gewoon iemand kunnen bellen. Fiks dingen en hâldt polityk tichtby, dat is ús wurkwize.’

Voor de volledige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma verwijzen we u graag naar www.pvdasudwestfryslan.nl

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden