De Worp Tjaardastraat

Om antwoord te geven op de vragen van de PvdA met betrekking tot dat deel van de Worp Tjaardastraat, dat is ingericht tot 30 km zone is in die 2 jaar gebleken, dat het eerder minder/dan beter op is geworden!

De oneven kant heeft veel trillingen in huis vanwege de drempel ( die niet helpen, om de snelheid te beperken…in tegendeel: voorrang nemen: gas bij!

Nadat de trottoirs nóg breder zijn gemaakt, werd de veiligheid van de fietsers alleen nóg maar gevaarlijker! Ze worden geknepen, omdat door de wegversmalling de auto’s elkaar geen voorrang gunnen, laat staan, dat ze zich aan de snelheid houden en er achter blijven rijden!

De trottoirs smaller en het fietsgedeelte afscheiden zou veel beter bescherming bieden ( zie Bolswarderweg). Deze drukke stadsring blijft op deze manier een probleem! Zéker voor kwetsbare schoolkinderen/patiënten naar het ziekenhuis en bewoners, die zich niet veilig voelen, en daarom vaak op het trottoir fietsen.

Dit zijn helaas onze ervaringen: de réconstructie van de Worp Tjaardastraat was weggegooid geld!

Vera de Jong, bewoonster Worp Tjaardastraat

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden