TOLO-opleiding: nieuwe samenwerking voor de toekomst van logistiek

SÚDWEST-FRYSLÂN - Het imago van logistiek medewerker is, om het eens eufemistisch te omschrijven, niet bijzonder positief en de opleiding zoals die er nu is spreekt veel jongere mensen minder aan. Er moet wat gebeuren om de sector in beweging te krijgen, te beginnen met een nieuwe ‘Bedrijfsschool voor logistiek’. Samen de schouders eronder. We spraken met Klaas de Haan, adviseur werk bij Sectorinstituut Transport en Logistiek, Christien Lycklama à Nijeholt, directeur van Transportbedrijf Hoekstra BV en Janet van der Horst-Jansen, directeur Uitzendbureau Jobz-on.

TOLO!

“Als sector staan wij voor een grote uitdaging”, trapt Lycklama à Nijeholt af. “Wij hebben het smoordruk en dan praat ik niet alleen over Hoekstra, maar veel collega’s in de logistieke sector. Dit heeft meerdere redenen maar komt deels door de coronacrisis. Veel mensen waren en zijn thuis en bestellen veel meer online dan een halfjaar geleden. Al die bestellingen moeten worden verwerkt en daarvoor zoeken we goed opgeleide vaklieden. We merken dat de huidige opleiding veel jongeren niet meer aanspreekt. Met vijf partijen hebben we de handen ineengeslagen. Het Sectorinstituut, Jobz-on Sneek, ROC de Friese Poort Sneek, Dinkla Verkeersopleidingen die de ‘inhouse-opleiding’ voor Hoekstra verzorgt en Hoekstra BV hebben nu de Bedrijfsschool voor Logistiek opgezet. Dat noemen wij dan de TOLO! De Toekomst voor Logistiek. Met TOLO willen we mensen de leuke dingen van onze sector nog meer laten zien en je moet er uiteraard ook het vak leren. We gaan dat met een aantal transporteurs doen. Mensen in de praktijk opleiden tot logistiek medewerker, orderpicker maar uiteindelijk ook tot chauffeur. Door het bij aansprekende bedrijven te gaan doen en er tegelijkertijd een baangarantie aan te koppelen is het een hele aantrekkelijke stap geworden om in de logistiek te komen werken. Dat we dat juist nu doen, is vanwege de verwachting dat de werkgelegenheid in een aantal sectoren zal teruglopen en wij hopen die mensen te verleiden om op 15 oktober te starten. We richten ons op meerdere doelgroepen: de jongeren, maar ook de zijinstromers, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Sectorinstituut Transport en Logistiek

Klaas de Haan, adviseur bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek knikt instemmend tijdens het enthousiaste betoog van Lycklama à Nijeholt. Wat is zijn rol in het project?

“Wij begeleiden jaarlijks circa duizend leerlingen in de transport en logistiek. In Friesland zijn dat ongeveer 100 jongens en meiden die ik onder mijn vleugels heb. Tijdens die opleiding zijn wij juridisch gesproken de werkgever. In principe gaan de leerlingen 1 dag naar school en 4 dagen in de praktijk. Voor de opleiding moeten ze minimaal 21 uren draaien. Wij ontzorgen de bedrijven juridisch, we verzorgen de verloning, houden het verzuim in de gaten en regelen eventuele bbl-subsidieverstrekkingen. Mijn specifieke taak in dit traject is het werven en partijen bij elkaar brengen en het begeleiden van de leerlingen en leerbedrijven in dit traject. Ik ben dus een soort regisseur, om kandidaten enthousiast te maken voor de sector en de opleiding.  Er is ontzettend veel mogelijk in de logistiek en wij willen een goed beeld van de sector geven.”

Jooop werkt!

Ook het Uitzendbureau Jobz-on van Janet van der Horst-Jansen en Helle Koning-Kruitwagen heeft een belangrijke taak in het project

“Helle en ik zijn samen met Idserd Hibma van ‘Cnossen Infra’ en Niels Hoekstra van ‘VONK!’een bedrijf begonnen onder de naam ‘JOOOP Werkt’. Dat bedrijf gaat in dit traject de in- door- en uitstroom organiseren van een kwetsbare doelgroep. ‘JOOOP’ schrijf je met driemaal de letter ‘o’. Het staat voor de verbinding tussen Ondernemers, Overheid en Onderwijs. Speciaal voor de specifieke doelgroepen, zoals jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs, maar ook de mensen die in de bijstand zitten. De naam JOOOP geeft een gezicht aan alle mensen die op welke manier dan ook ondersteuning kunnen gebruiken bij het betreden van de arbeidsmarkt. JOOOP staat voor duurzame plaatsing en begeleiding naar werk.

Er komt geen fysieke school, maar het idee is juist om het bij de bedrijven te realiseren. De logistieke dienstverleners zijn geen opleiding maar stellen wel hun panden beschikbaar. Om het voor jongeren aantrekkelijk te maken krijgen ze werk en daarnaast actief een opleiding op MBO-2 niveau. Daar is de Friese Poort bij betrokken en daar is het onderwijskundig programma op afgestemd. De Friese Poort docenten geven les op de praktijklocaties in Súdwest-Fryslân en de Noordoostpolder.

Eerste groep

“Dinkla is ook een belangrijke partij, want we hebben veel praktijkonderdelen en zij zorgen voor het opleiden van de verschillende certificaten en de vrachtwagen rijlessen”, weet Lycklama à Nijeholt.

“In oktober gaan we los met een eerste groep van 15 mensen, een gemêleerd gezelschap. Voor mij is de grootste uitdaging om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen”, vult De Haan aan. “Het unieke van deze opleiding is dat het maatwerk binnen een mooie sector is. De leerlingen krijgen een basis waardoor ze misschien wel zeggen ‘ja, ik heb wel logistiek, maar misschien wil ik wel heel ergens anders naar toe’.  En uiteindelijk hebben ze toch een succesje nodig. Soms slaan we een aantal stappen over en komen we niet tot een succes.”

Ook Van der Horst geeft aan dat de logistiek laagdrempelig is om in te stromen op de arbeidsmarkt, waar het ook nog eens erg druk is op dit moment. “Ik geloof er heilig in wanneer je kwaliteit in je branche wilt, dat je heel goed naar de opdrachtgevers moet luisteren en van daaruit kijken wat de branche nodig heeft!”

Lycklama à Nijeholt ten slotte: “Er zijn zoveel mooie beroepen, niet alleen in de logistiek maar ook bij installateurs, schilders en ga zo maar door. Ook die hebben deze imagoproblemen, terwijl het superleuk werk is, waar je gelukkig in kunt worden, door je handen te laten wapperen!”

Voor meer info: www.stlwerkt.nl/lerenwerken

Aanmelden kan via kdhaan@stlwerkt.nl
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden