Stabiele resultaten verstevigen de Antonius Zorggroep

SNEEK - De Antonius Zorggroep heeft met een gezond resultaat van 4,1 miljoen euro over 2019 haar financiële basis versterkt. “Met deze mooie basis kunnen we onze investeringen volgens plan uitvoeren en kunnen we voorlopig de gevolgen van de Covid-pandemie overbruggen. “Dat kunnen we in elk geval totdat duidelijk is welke bijdrage we van vanuit de overheid en de zorgverzekeraars kunnen verwachten,” aldus Sandra Timmermans van de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep.

 

Het meerjarencontract met zorgverzekeraar De Friesland dat onlangs werd afgesloten, versterkt dit solide fundament voor de toekomst. “Ondanks de onzekerheid die de Covid-crisis met zich meebrengt, zijn we tevreden over de resultaten en kijken vol vertrouwen naar de toekomst,” vertelt Timmermans. “We zijn trots op de manier waarop in 2019 de zorg in de Noordoostpolder en op Urk verder is opgepakt, we in 2020 met elkaar de zorg en behandeling voor Covid-patiënten en -cliënten hebben opgepakt. We bereiden ons nu voor op verdere investeringen in diagnostiek, het operatiekamercomplex en de doorontwikkeling van zorg op afstand, zowel in Friesland als in Noordelijk Flevoland. “

Tijdens de Covid-pandemie heeft ook de mogelijkheid voor zorg op afstand zijn nut en noodzaak bewezen.  Verschillende poliklinieken en afdelingen hebben zorg thuis versneld ontwikkeld en maken in 2020 verdere stappen richting thuismonitoring en thuisconsult. Ook binnen de thuiszorg haken cliënten en hun mantelzorgers gemakkelijker aan via nieuwe onlinemogelijkheden. Thuiszorg en ziekenhuiszorg versterken elkaar met deze ontwikkelingen binnen onze organisatie en werken samen aan goede zorg.

Voor investeringen op de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde is met patiënten, medisch specialisten, laboranten en medisch technici gekeken naar goede, moderne diagnostiek. Na de vernieuwingen op het gebied van mammografie en echografie in 2019 staan de komende maanden een SPECT-CT scan, een nieuwe MRI en een nieuwe CT-scan op het programma. In 2021 zullen bovendien de röntgenkamers vernieuwd worden. Ook komt er het komende jaar een nieuw operatiekamercomplex. Dankzij deze investeringen kunnen de patiënten hier steeds volgens de laatste inzichten worden behandeld.

“Onze leidraad is ‘Zorg in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan’. Daarmee bieden we de juiste zorg op de juiste plek. De wens van de cliënt en patiënt staan centraal bij al onze nieuwe plannen. Nieuwe ontwikkelingen in de zorg geven we steeds vorm en inhoud vanuit patiëntenparticipatie. De input van ervaringsdeskundigen, onze cliëntenraad en van toegewijde artsen en medewerkers staan aan de wieg van vele nieuwe initiatieven, vanuit een solide basis waar we trots op kunnen zijn.”

https://www.mijnantonius.nl/jaarverslagen

 


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden