Monumentale kademuur Looxmagracht weer op zijn plaats ‘gehangen’

SNEEK-Projectleider Martien Tolboom van Koninklijke Oosterhof vertelde in het najaar van 2020 hoe de planning van de renovatie van de monumentale kademuur van de Looxmagracht zou zijn. Krap aan een half jaar verder blijkt dat de planning van Tolboom c.s. goed te kloppen. Deze week is begonnen met terugplaatsen van de kademuur.

“In week 44 van het vorig jaar hebben we de kade gedemonteerd en is de stalen dam aangebracht. Vervolgens is de oude monumentale kade bij ons op de werkplaats gerestaureerd. Alle stenen zijn gebikt en het staalwerk gerestaureerd en is de hele kade op betonnen voorhangschotten geplaatst. Het zijn eisen van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Nu in maart 2021 zijn we dan weer op locatie om de monumentale kade er als het ware voor te hangen. Dan zal ook het straatwerk worden ge-herinricht. Eind mei zou het dan klaar moeten zijn.”

Kosten: 1,5 miljoen

De gemeente begon de voorbereidingen al in november 2018, in samenwerking met de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Na een onderwateronderzoek bleek de onderhoudsstaat van de kade slechter dan gedacht. Om mogelijk verdere verzakkingen te voorkomen, mocht er sindsdien niet meer geparkeerd worden langs de kaden. In de loop van 2019 werden de kosten van de klus geraamd op ruim 1,5 miljoen euro. De gemeente had dit geld echter niet eerder beschikbaar dan in 2020. 

Multidisciplinair advies- en ingenieursbureau Lievense heeft de berekeningen, de tekeningen en de gehele voorbereidingen voor haar rekening genomen.