Monumentale kade Looxmagracht wordt eindelijk aangepakt.

Sneek- Eindelijk is het dan zover, de monumentale kademuur van de Looxmagracht in Sneek wordt daadwerkelijk gerestaureerd. De bewoners hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen waarin het tijdspad van de restauratie uitgelegd wordt. GrootSneek na al vast een kijkje en sprak met Marco van der Ploeg directievoerder vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân en Martien Tolboom projectleider van Koninklijke Oosterhof Holman.

“De werkzaamheden gaan in week 44 van start, dat is op maandag 26 oktober. Dat het zo lang heeft geduurd is inderdaad wel wat frustrerend, zeker voor de bewoners. Het is een monumentale kade en daardoor liep het nogal eens spaak. De samenwerking met de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed is altijd goed geweest en ze waren absoluut bereid om mee te denken. Alleen het belang van de RCE is uiteraard anders omdat hun voor de waarborging van de monumenten staan, en dat hield in dat er zo veel mogelijk van de kade behouden dient te worden”, zegt Marco van der Ploeg van SWF.

“Ik werk nu drie jaar bij de gemeente SWF en voordat ik bij deze klus betrokken raakte, stond het project al op de rol. Ja, en waarom duurde het allemaal zo lang? Wij zijn dit traject in gegaan en daarbij krijg je te maken met de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Het is een monumentale kade, restaureren! Alles wat wij hadden bedacht stond gelijk aan sloop, maar dan is het geen monument meer. Dat kon dus niet. Dan begint een zoektocht naar wat je wel kunt doen, waarbij iedereen tevreden is”, legt Van der Ploeg uit.

Van der Ploeg begrijpt heel goed dat de bewoners van de Looxmagracht en andere Snekers zo langzamerhand behoorlijk gefrustreerd zijn door de troosteloze aanblik en het niet kunnen parkeren van hun auto’s. Hoe gaat de gemeente deze frustraties wegnemen?

“Door er een mooi werk van te maken en het uiteindelijk wel voor elkaar te boksen. We hebben nu een brief gestuurd met daarin de planning en de algemene informatie over het werk”, vertelt Van der Ploeg.

Hoe ziet die planning eruit?

Martien Tolboom legt uit. “De planning van de werkzaamheden zal zijn dat we in week 41 en 42 Liander de kabels zal verwijderen, onder de gracht door. In week 43 zal de bouwplaats ingericht worden en in week 44 gaan we de kade demonteren en brengen we de stalen dam aan. Ik verwacht dat we daar alles met elkaar een acht weken mee bezig zullen zijn. In begin december zullen we hier vertrekken, dan staat de nieuwe damwand met verankering erin, zijn de parkeerplaatsen volledig afgesloten. Wij hebben de oude monumentale kade bij ons op de werkplaats liggen. Alle stenen worden gebikt en het staalwerk gerestaureerd en wordt de hele kade op betonnen voorhangschotten geplaatst. Het zijn eisen van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Dat werk wordt dus deze winter gedaan. In maart 2021 komen we dan weer op locatie om de monumentale kade er als het ware voor te hangen. Dan zal ook het straatwerk worden ge-herinricht. Eind mei zou het dan klaar moeten zijn.”

Kosten: 1,5 miljoen

 De gemeente begon de voorbereidingen al in november 2018, in samenwerking met de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Na een onderwateronderzoek bleek de onderhoudsstaat van de kade slechter dan gedacht. Om mogelijk verdere verzakkingen te voorkomen, mag er sindsdien niet meer geparkeerd worden langs de kaden de loop van vorig jaar werden de kosten van de klus geraamd op ruim 1,5 miljoen euro. De gemeente had dit geld echter niet eerder beschikbaar dan in 2020. 

Multidisciplinair advies- en ingenieursbureau Lievense heeft de berekeningen, de tekeningen en de gehele voorbereidingen voor haar rekening genomen.

 

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden