Maaien van bermen in Súdwest-Fryslân

SNEEK- De gemeente Súdwest-Fryslân is weer bezig om de bermen te maaien. Dit wordt in drie rondes gedaan.

 

In mei was de eerste ronde en inmiddels zijn de gemeentemedewerkers met de tweede ronde bezig. Elke keer wordt een ander deel van de berm gedaan, zodat er steeds een deel lang blijft. Zo wordt er gezorgd voor de bijen, vlinders en andere insecten die zich ongehinderd kunnen verplaatsen en verspreiden tussen onze natuurgebieden, dorpen en steden. En, dat er genoeg eten voor de vogels overblijft in de bermen.

Waar het nodig is voor de verkeersveiligheid maait de gemeente de bermen wel elke keer. Ook planten die overlast geven, zoals de reuzenberenklauw en akkerdistel, worden elke keer gemaaid.  Maar, als een weg er niet minder veilig op wordt, dan worden delen van bermen met veel bloemen juist helemaal niet gemaaid. De komende jaren worden steeds meer bermen op een ecologische manier beheerd. Meer weten? Klik hier:  https://bit.ly/3dVLXWR

 


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden