LTO Noord wil focus op toekomstgericht ondernemerschap met goed verdienmodel

SNEEK- LTO Noord gaat boeren en tuinders nog actiever ondersteunen in hun ontwikkeling. Dat staat in de nieuwe strategische visie die de belangenvereniging vandaag presenteert. “Wij gaan alles doen wat we kunnen waardoor boeren en tuinders nu en in de toekomst kunnen blijven bijdragen aan de basis van het bestaan van ons allemaal,” aldus voorzitter Dirk Bruins.

"Als belangenvereniging komen we op voor de belangen van boeren en tuinders," legt Bruins uit. "Wij gaan de dialoog aan met de overheid. We verbinden de agrarische sector met burgers en consumenten en we laten zien wat de agrarische sector voor de samenleving betekent.”

De komende jaren neemt LTO Noord samen met haar leden het voortouw in de ontwikkeling van de sector. "We ontwikkelen programma’s en projecten die agrarische ondernemingen toekomstbestendig maken. De kennis die dit oplevert delen we weer met boeren en tuinders."

Verbindend

LTO Noord wil meer de verbinding met de samenleving opzoeken. “Boeren en tuinders doen belangrijk werk voor ons allemaal. Wij wonen in één van de meest vruchtbare delta’s van de wereld en hebben dus een verantwoordelijkheid om monden te blijven voeden. Dichtbij en verder weg in Noordwest-Europa. Dat is een verhaal dat je moet blijven uitleggen,” aldus Bruins. “De Nederlandse land- en tuinbouw produceert groene, gezonde producten volgens de hoogste standaarden. Als sector moeten we beter uitleggen waarom we doen wat we doen. Gelukkig krijgen we veel steun: mensen willen dat deze vitale sector overeind blijft.”

Toekomstgericht

Boerenbedrijven verduurzamen om klaar te zijn voor de toekomst. Bruins: “Zo kunnen boeren en tuinders helpen bij de energieopgave die Nederland heeft. Door zonnepanelen op daken te leggen kunnen boeren en tuinders niet alleen zichzelf, maar ook mensen in hun omgeving helpen.”

Daarnaast wordt ingezet op biodiversiteit. “Ruim 50% van onze leden heeft aangegeven aangegeven meer met dit thema te willen doen. Vaak nog boven op de inspanning die ze al leveren. Op deze manier houden we de natuur gezond en kunnen we nog beter onze gewassen verbouwen.”

LTO Noord doet dit vanuit een gidsrol. “Dat betekent niet dat we gaan zeggen hoe het moet. Een gidsrol betekent dat we samen vooruit blijven kijken naar de ontwikkelingen die op ons afkomen: elke keer als de overheid met een nieuw plan komt zullen we kijken wat goed is voor de sector.” Daarom ontwikkelt de belangenvereniging samen met haar leden programma’s en projecten die de sector vooruithelpen. “We staan open om, ook met anderen, te verkennen waar de volgende stap voor toekomstgericht ondernemerschap ligt.”

Betrokken

“Ons ledenbestand bestaat uit een breed kleurenpalet aan ondernemers,” aldus Bruins. “Er zijn wel meer dan twintig sectoren. LTO Noord is er voor al die ondernemers. Zij hebben allemaal een rol in de maatschappij en dat wordt ook gewaardeerd door burgers die gezond en duurzaam voedsel consumeren. We kijken positief vooruit naar een gezamenlijke toekomst. Onze nieuw slogan luidt daarom: Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.’
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden