INGEZONDEN-Twee partijen ondernemers in Súdwest‐Fryslân

Foto: https://oc-swf.nl/

INGEZONDEN- Onlangs is het Ondernemerscollectief Súdwest‐Fryslân opgericht. De oprichters daarvan hebben een andere kijk op Stichting Ondernemersfonds Súdwest Fryslân dan de Stichting Ondernemersfederatie (Federatie) uit dezelfde gemeente. Ondernemerscollectief Súdwest Fryslân vindt dat het financieren van activiteiten anders kan en moet en wijkt daarbij in standpunt af van de Federatie. Het grootste strijdpunt is namelijk het huidige gemeente brede Ondernemersfonds. Het nieuwe collectief ziet graag dat het Ondernemersfonds veel meer economisch gericht is. “Het is nu bijna niet meer dan een dorpsbelangenfonds”. Dat is tegelijk ook een zwaar verwijt aan de gemeente Súdwest‐Fryslân die dit mogelijk heeft gemaakt.  

De Federatie is opgericht vanuit de gedachte om de gemeenschappelijke belangen van ondernemers in Súdwest Fryslân te behartigen. De Federatie onderhoud zo onder andere contact met de gemeente over diverse zaken en vergadert over zaken die ondernemers aangaan. Tot zover goed. Echter, uitsluitend ondernemersverenigingen met meer dan 25 leden kunnen zich aansluiten bij de Federatie. Voor individuele ondernemers is er geen plek. De informatie over de bij de Federatie behandelde gespreksonderwerpen is echter uitsluitend voorbehouden aan de deelnemende leden van de Federatie die een persoon hebben afgevaardigd voor een commissie. Dit betekent dat uitkomsten van overleggen voor alle niet‐leden als een “black‐box” beschouwd kan worden. Het Ondernemerscollectief vindt dat openheid belangrijk is en heeft daarnaast een andere visie op fondsenwerving voor activiteiten binnen dorpen en steden van Sùdwest Fryslân.

Het nieuwe Ondernemerscollectief is een verzameling van de ondernemers (al of niet in verenigingsvorm) uit onder andere Stavoren, Woudsend, Molkwerum, Warns, Hindeloopen, Blauwhuis, IJlst, Parrega, Goënga, Pingjum, Cornwerd  en omliggend gebied. Ook individuele ondernemersgroepen uit Sneek, Bolsward, Heeg en Workum waar de ondernemersvereniging wél is aangesloten bij de Federatie.  

Als het over het Ondernemersfonds gaat, overlegt de gemeente uitsluitend met de Federatie. En, zoals gezegd, mag niet iedere ondernemer zich aansluiten bij de Federatie. De gemeente negeert in elk geval de wensen van al deze niet‐aangesloten ondernemers en verwijst juist naar de Federatie. En juist daarom heeft volgens het nieuwe Ondernemerscollectief het Ondernemersfonds ook niet de vorm die veel ondernemers in de gemeente graag zien. Het moet volgens het Collectief economische en financiële impulsen geven aan plaatsen waar ondernemers uitbreiding zien zitten. “Leuke” zaken voor dorpen en steden zijn te algemeen.  

Het Ondernemerscollectief vindt het zeer spijtig dat veel ondernemers in al die jaren nooit zijn gehoord over dat fonds. En de Federatie, die wel gehoord wordt, heeft volgens de leden van het collectief veel te weinig gedaan het mogelijk te maken voor de andere ondernemers om mee te praten of bij hen aan te sluiten. De gemeente heeft onjuist gehandeld door slechts de Federatie als gesprekspartner te accepteren.     

Het Ondernemerscollectief zal nu op eigen titel raad en het college proberen te overtuigen van het belang van juiste uitvoering van een ondernemersfonds. Het fonds moet met name economische initiatieven gaan ondersteunen, die alle ondernemers ten goede komen die het betreffen en in meerderheid ook voorstander van zijn. Door de wijzigingen binnen de werkwijze van het Ondernemersfonds, is het Ondernemersfonds volgens het Collectief verworden tot een soort plaatselijke belangenfonds. Alle ondernemers met een niet‐woning dragen bij aan het Ondernemersfonds. Nog los van tal van particulieren die een opstal hebben welke bij de gemeente is aangemerkt als niet‐woning (schiphuis, tuinhuis). Het Ondernemerscollectief wil dan ook dat het geld gebruikt wordt voor activiteiten voor de ondernemers die juist gekozen hebben voor een fonds.

Het Ondernemerscollectief heeft daarnaast echter ook een aantal principiële bezwaren tegen de financiering van het Ondernemersfonds, want deze deugt niet. Door bepaalde ondernemers in aanmerking te laten komen voor teruggaaf van de belastingverhoging (retributie LTO‐leden), handelt de gemeente zelfs in strijd met de wet.  

In de gemeente Teylingen en Reeuwijk werd een ondernemersfonds op dezelfde wijze gefinancierd als in de gemeente Gemeente Súdwest‐Fryslân. Het gerechtshof oordeelde hier hard over: de gemeente handelt in strijd met de wet. Dat geldt ook wanneer de Stichting Ondernemersfonds de terugbetaling verzorgt, volgens het hof.

Deze situatie bestaat nog steeds in onze gemeente. De gemeente houdt zich niet aan de wet. Daar moet verandering in komen. De gemeente Súdwest‐Fryslân wordt daarom met kracht verzocht het huidige Fonds in deze vorm te stoppen. Het nieuwe Ondernemers Collectief Súdwest Fryslân gaat graag met het college om tafel om tot een werkzaam alternatief te komen.

Met vriendelijke groet, www.oc‐swf.nl   info@oc‐swf.nl

Foto: https://oc-swf.nl/

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden