Huurdersvereniging Sneek jubileert: 25 jaar op de bres voor de belangen van 2.400 huurders Accolade

SNEEK- Op 8 november 2020 bestaat de Huurdersvereniging Sneek 25 jaar. De vereniging werd in 1995 opgericht door een groep enthousiaste huurders. Die waren de jaren daarvoor al actief voor de belangen van huurders van Patrimonium, de woningcorporatie die tegenwoordig onderdeel uitmaakt van Accolade. De Huurdersvereniging Sneek heeft ruim 1.300 leden en groeit nog steeds.

Het jubileum zou gevierd worden met een evenement. Dit kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan en daarom ontvangen de leden in december een speciale jubileumnieuwsbrief.

Doorgaan met belangenbehartiging

De Huurdersvereniging Sneek gaat door met de belangenbehartiging. Er zijn nog steeds vraagstukken rond betaalbaar wonen, het verduurzamen van woningen en zelfstandig kunnen blijven wonen. Hiervoor is de inzet van de Huurdersvereniging Sneek, die draait op vrijwilligers, onmisbaar. De Huurdersvereniging Sneek verbetert zichzelf voortdurend. Voorbeelden van actuele ontwikkelingen zijn: meer gebruik maken van social media en verbeterde raadpleging van leden om op de hoogte te blijven van hun woonervaringen, ideeën en wensen.

25 jaar Huurdersvereniging Sneek: Enkele hoogtepunten van de laatste jaren

· Het fors verlagen van de aanvangshuren van de tijdelijke woningen in Tinga;

· Forse teruggave van betaalde servicekosten bij enkele wooncomplexen;

· Betere voorwaarden voor huurders die vanwege sloop gedwongen waren te verhuizen;

· Lagere huurverhogingen bij de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli voor groepen huurders.

Doelgroep, doelstellingen en werkwijze

De Huurdersvereniging Sneek komt op voor de belangen van de 2.400 huurders van Accolade in Sneek die afhankelijk zijn van woningen in de sociale sector. Ruim de helft van deze groep steunt het werk van de vereniging: er zijn 1.300 leden en dit aantal groeit. De sociale huurwoningen hebben een huurprijs tot € 737,14. Huurders van dergelijke woningen komen eventueel in aanmerking voor huurtoeslag.

De centrale doelstelling van de Huurdersvereniging Sneek is: huurders moeten fijn kunnen wonen in een betaalbare huurwoning in een buurt of woonwijk met een goed leefklimaat. Om het doel te bereiken is veel overleg met verhuurder Accolade en de gemeente Sudwest-Fryslân nodig. De Huurdersvereniging Sneek onderhandelt o.a. over betaalbare huurprijzen, de beschikbaarheid van en verbeteringen aan woningen. Ook doet de Huurdersvereniging Sneek aan bemiddeling bij problemen tussen Accolade en huurders.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden