Energiecoöperatie Top&Twel: It giet oan!

SNEEK - Steeds meer dorpen en steden nemen het heft in eigen hand. Zij willen zelf verantwoordelijkheid dragen en meebeslissen. De overheid vindt het belangrijk dat initiatieven en ideeën van onderop komen. Bij de ophanden zijnde energietransitie sluit dit lokale initiatief perfect aan.

De Energiecoöperatie Top&Twel is een feit. Na veel voorbereiding en vergaderen zijn de handtekeningen gezet bij de notaris voor de statuten. De coöperatie is nu aangesloten bij Us Koöperaasje, de overkoepelende organisatie waar alle Friese energiecoöperaties zijn aangesloten. Via Us Koöperaasje is er ook een overeenkomst met Energie Vanons getekend. Energie VanOns is de coöperatieve energieleverancier van de drie noordelijke provincies die zowel gas en stroom levert. Zij is opgericht door en wordt aangestuurd door de energiecoöperaties van Friesland, Groningen en Drenthe.

Dit betekent dat de bewoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga zelf als afnemers van energie van Energie VanOns indirect medezeggenschap krijgen over hun energievoorziening als ze lid zijn van de Energiecoöperatie Top&Twel.  De leden van Energiecoöperatie Top&Twel bepalen samen hoe de verduurzaming van woningen en omgeving wordt vormgegeven.

Energie VanOns is door de Consumentenbond, Wise, Greenpeace en Natuur en Milieu met een 10 gewaardeerd en als nummer 1 beoordeeld als groenste energieleverancier. Zij leveren ook energie aan o.a. Stichting Alde Fryske Tsjerken, Empatec en een aantal gemeenten.

Ieder die stroom en gas afneemt van Energie Vanons zorgt ervoor dat er elk jaar €75 terugvloeit naar de energiecoöperatie en dus de dorpen. Dit geld wordt ingezet voor verduurzaming en verbetering van de leefbaarheid van de “mienskip”.

Na een succesvolle voorlichtingsavond in januari was er een grote belangstelling voor het afnemen van Energie Vanons en het lidmaatschap van de energiecoöperatie. Meer dan 50 huishoudens hebben zich gemeld als belangstellende. Inmiddels is de inschrijving begonnen, steeds meer mensen worden lid van de Energiecoöperatie Top&Twel en stappen over als klant van Energie VanOns.

Via de website www.energiecooperatietopentwel.nl kunnen mensen alle informatie krijgen hoe men lid kan worden van de energiecooperatie of hoe men klant kan worden bij Energie VanOns. Ook kunnen mensen dan uitrekenen wat ze kwijt zijn aan kosten voor hun energie bij Energie VanOns en dat vergelijken met andere energieleveranciers.

Voor verdere inlichtingen: info@energiecooperatietopentwel.nl


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden