Energie Coöperatie Gaasterland verwelkomt honderdste lid

HARICH - Energie Coöperatie Gaasterland, de lokale energie coöperatie voor duurzaam opgewekte energie, heeft het honderdste lid verwelkomt. Familie Van der Meer, recent neergestreken vanuit Amerika “yn it freonlike Harich”, waren blij verrast. 

“Wy binne altyd foarstanner west fan sinne-enerzjy. Der is al sa’n soad fersmoarging. Dêrom sette wy ús graach yn om Fryslân en ús eigen doarp grien te hâlden. Ek fine wy it geweldich lid te wurden fan in âlderwetske koöperaasje, want dat sjogge jo net mear yn Amearika.”

Sinds 2014 zet de ECG zich in voor het lokaal opwekken van groene stroom. Bij de start van de ECG was de toekomstdroom om groene energie te leveren die daadwerkelijk lokaal was opgewekt. Inmiddels is deze toekomstdroom realiteit.

Eerste lokale energieproject Zonnecollectief Manege Gaasterland

Zonnecollectief Manege Gaasterland was het eerste lokale project. Inwoners van dorpen in Gaasterland konden meedoen aan het project, in het bijzonder als de eigen woning niet geschikt was voor zonnepanelen. Daarmee maakte de ECG, na het collectief inkopen van zonnepanelen voor huiseigenaren, zonne-energie ook bereikbaar voor eigenaren van monumenten, woningen zonder geschikt dak en huurders. Manege Gaasterland in Harich stelde het dak beschikbaar voor plaatsing van 240 zonnepanelen. Het zonnedak levert jaarlijks circa 60.000 kWh groene stroom op, wat voldoende is om 20 huishoudens van stroom te voorzien. Sinds juni 2018 is er ruim 161.500 kWh zonne-energie opgewekt, fors meer dan verwacht. Dit project leverde tot nu toe een besparing in CO2-uitstoot op van ruim 87.000 kilogram.

Nieuw project Zonnecollectief Koopmans Harich

Sinds november 2019 is het tweede project van start gegaan. Op het dak van familie Koopmans in Harich zijn circa 230 zonnepanelen geplaatst. Een deel van de panelen is inmiddels verkocht, maar er zijn nog panelen beschikbaar. Op dit dak liggen ook de panelen van familie Van der Meer. “Toen wij het huis kochten, hebben we meteen geïnformeerd naar de mogelijkheden van zonne-energie. Maar dat was niet mogelijk omdat onze woning een rieten dak heeft,” vertelt Albert van der Meer. “De vorige eigenaar had 16 panelen gekocht via het project Zonnecollectief Koopmans en deze panelen konden wij overnemen. Toen zijn we meteen lid geworden van de ECG.” Tot nu toe heeft dit project al bijna 38.000 kWh lokaal opgewekte groene energie opgeleverd en een besparing in CO2-uitstoot van ruim 20.500 kilogram.

Elektrische deelauto binnenkort beschikbaar

Ondanks dat de toekomstdroom bij de start is gerealiseerd, zitten de initiatiefnemers achter de ECG niet stil. “Momenteel zetten we ons in voor een elektrische deelauto via Mobiliteit VanOns,” vertelt Tjeerd Osinga. “Er is veel animo voor, en belangstellenden kunnen zich bij ons melden.”

Over Energie Coöperatie Gaasterland

De Energie Coöperatie Gaasterland is in 2014 opgericht. Het voornaamste doel van de ECG is de directe regio duurzamer te maken. De ECG maakt, samen met alle andere lokale coöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe, lokaal opgewekte groene stroom bereikbaar voor iedereen. Eventuele winst vloeit terug naar de lokale coöperaties en wordt geïnvesteerd in duurzame en maatschappelijke projecten in de regio. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar www.energiecooperatiegaasterland.frl.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden