“Dure” verzuimverzekeringen in de veiling

SNEEK - Verzuimkosten verzekeren via een veilingsysteem: een frisse nieuwe kijk op de zaak, volgens een eeuwenoud principe. In 1 maand tijd heeft het Sneeker verzekeringsbedrijf Octras niet minder dan 50 werkgevers talloze duizenden euro’s laten besparen  op een van de duurste bedrijfsverzekeringen.

“De rekenmachine laat behoorlijke bedragen zien”      

In de vaak onduidelijke assurantiemarkt zorgt de Sneeker assuradeur sinds 1 oktober voor duidelijkheid en transparantie met het fenomeen verzekeringsveiling. Directeur Wilhelm de Haas: “We zien onze rol niet meer als de tussenpersoon die weinig meer doet dan provisie opstrijken. Integendeel. Provisie nemen we niet. Wel adviseren en begeleiden we de opdrachtgever naar de beste verzekering voor de beste prijs. De premies resulterend van ons veilingsysteem  pakken daarbij altijd vele procenten gunstiger uit. Dus als het gaat om een kostbare verzuimkostenverzekering voor het personeel, laat de rekenmachine voor de werkgever behoorlijke lagere cijfers zien.”

Uitverkoop van maatproduct

Verzekeringsveiling: het  klinkt bijna als uitverkoop. Prijstechnisch is het dat ook, maar het gaat daarbij wel om maatwerk waar de klant om vraagt. Aan de hand van de wensen en eisen van de klant wordt de verzekeringsvraag in de veiling gebracht. Verzekeraars hebben vijf dagen de tijd om hun op maat gemaakte aanbiedingen te laten veilen. De hamer valt pas bij de acceptatie van het beste aanbod. Wilhelm de Haas: “Het is een werkwijze die wellicht wat goedkoop overkomt, maar het is volledig transparant en inzichtelijk. En dat is wat klanten willen. Daarom verlenen verzekeraars graag hun medewerking, en kunnen wij werken met gerenommeerde aanbieders van verzuimverzekeringen. De tijd van onduidelijke woekerpolissen en onzekere uitbetalingen willen we toch niet weer?”

Overstap die kan lonen

Werkgevers hebben tot 1 januari aanstaande de tijd om naar wens van verzuimkostenverzekeraar te veranderen. Volgens Wilhelm de Haas kan een overstap flink lonen: “Bij verzuimverzekeringen gaat het doorgaans om aanzienlijke bedragen. Logisch, want het gaat om dekkingen van nog veel grotere bedragen. Een werkgever is namelijk verplicht om gedurende de eerste 104 weken, dus 2 jaar dat een werknemer ziek thuis zit, ten minste 70% van zijn salaris door te betalen. Die loondoorbetalingsverplichting wordt met de verzuimverzekering overgedragen op de verzekeraar. Wat ligt er dan meer voor de hand dan te kiezen voor een solide verzekeraar met de laagste premie?”

Provisie weggesneden

Als een van de eerste landelijke organisaties biedt Octras verzekeringsproducten aan waar de ondoorzichtelijke provisies die tussenpersonen van banken en verzekeraars ontvangen, volledig uit de prijs van het desbetreffende product zijn gehaald. Dus de verdienste bestaat doorgaans niet uit provisies, maar uit een service abonnement dat  met de klant word aangegaan. Daarmee levert Octras sinds 1999 verzekeringsdiensten aan ca. 1500 bedrijven in Noord-Nederland.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden