Driekwart van de Friese melkveehouders doet mee aan boerenproject ‘Schoon Erf, Schoon Water’

GREONTERP- Bijna 1600 melkveehouders (driekwart van alle melkveehouders) in Fryslân hebben meegedaan aan één van de meest aansprekende boerenprojecten van de afgelopen vier jaar, te weten Schoon Erf, Schoon Water. De positieve insteek, de verantwoordelijkheid bij de melkveehouder zelf leggen en een goed advies hebben eraan bijgedragen dat dit gezamenlijke project succesvol kan worden afgerond.

Eerder vandaag vond het allerlaatste bedrijfsadviesbezoek plaats bij het melkveebedrijf van Hiske en Sijbrand Rijpma in Greonterp. Rijpma zei blij te zijn met het advies: ’Je wordt weer even op de puntjes op de i gewezen’ was zijn reactie na afloop van het rondje over zijn erf met landbouwadviseur Janke Kloosterman en Wetterskipadviseur Johan Enting.

In het project Schoon Erf, Schoon Water wordt gewerkt aan het terugdringen van erfafspoeling en daarmee aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Sinds de start van Schoon Erf, Schoon Water Fryslân in oktober 2016 zijn deelnemende melkveehouders bezocht door twee duo’s adviseurs. Deze duo’s bestaan uit een adviseur van Wetterskip Fryslân en een landbouwadviseur. Het andere duo bestaat uit Angelique Kok (landbouw) en Marit Houtsma IWetterskip).

De aanwezige bestuurders Tineke de Vries (LTO Noord) en Arjan Sinnige (AJF) noemden de positieve aanpak in dit project; advies in plaats van handhaving, als één van de succesfactoren. Rijpma gaat de adviezen snel uitvoeren, liet hij weten.

Voordelen

Deelnemende melkveehouders profiteerden van de voordelen die dit unieke project biedt. De adviseurs denken met de deelnemende melkveehouders mee over de meest effectieve en praktische maatregelen om erfafspoeling te voorkomen. Deelnemers voldoen na het nemen van maatregelen aan de wet- en regelgeving. En krijgen een stimuleringsbijdrage van € 1.000. Na het bedrijfsadviesbezoek weet de melkveehouder welke maatregelen hij kan nemen om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

In dit project, een samenwerkingsverband van Wetterskip Fryslân, LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, werken melkveehouders in Fryslân aan het terugdringen van erfafspoeling. De provincie Fryslân is medefinancier.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden