Directie AB Vakwerk geeft startschot eigen vakschool GWW

GROU/SNEEK – Personeelsvoorziener AB Vakwerk heeft haar nieuwe AB Vakschool geopend. Op het praktijkterrein van de vakschool aan het Hôflân in Grou, nam de driekoppige directie dinsdag zelf de schep en een graafmachine ter hand om op aanwijzing van leermeester Roelof Homans een afwateringsbuis op diepte bloot te leggen. De ludieke actie markeerde de start van de eerste praktijkleerlijn ‘grond-, weg- en waterbouw’ die AB Vakwerk nu zelf aanbiedt.

‘Leren door te doen’, dat is het uitgangspunt van de AB Vakschool. ,,Vergrijzing en ontgroening leiden de komende jaren tot een groot tekort aan vakmensen. Vooral in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) zal het aanbod opdrogen”, vertelt vakschoolcoördinator Egbert Reidinga. Door zelf mensen op te leiden, wil AB Vakwerk het gat verkleinen tussen vraag en aanbod van vakkrachten.

Wat de AB Vakschool anders maakt? In groepjes krijgen cursisten les van een leermeester uit de praktijk die ze in drie weken tijd de beginselen van het grondwerk aanleert op het oefenterrein in Grou. ,,Ze kunnen daarna meteen aan het werk en komen bij AB Vakwerk onder contract.”

Juist voor opdrachtgevers van AB Vakwerk biedt de vakschool voordeel: ,,De werkdruk bij bedrijven in de GWW is doorgaans hoog. Veel tijd om het vak te ontdekken in reële werksituaties is er voor nieuwkomers vaak niet. Door ons opgeleide medewerkers beschikken echter over genoeg basiskennis om direct goed aan het werk te kunnen.”

Door alle beperkende maatregelen rondom de coronacrisis, is de AB Vakschool kleinschalig gestart met eerst vijf kandidaten. ,,Zo zorgen we ervoor dat de cursisten op veilige afstand van elkaar de lessen kunnen volgen op ons oefenterrein”, zegt Reidinga. Binnen enkele weken trapt de AB Vakschool GWW ook af in Noord-Holland met een oefenlocatie in Spierdijk. De coöperatie heeft tevens vergevorderde plannen om met haar vakschool praktijkleerlijnen op te zetten voor de agri & food en techniek.

Meer weten? Ga naar website abvakschool.nl

 


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden