Delta Fiber netwerk neemt 100% belang in joint venture met de Fryske mienskip op glas

SNEEK- Omdat de behoefte aan een snel en stabiel glasvezelnetwerk in Friesland onverminderd groot blijft, neemt DELTA Fiber Netwerk 100% belang in de joint venture die we hebben samen met De Fryske Mienskip op Glas. In goed overleg heeft de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas besloten haar eigendom in het gezamenlijke bedrijf DFMopGlas b.v., over te dragen aan DELTA Fiber Netwerk. Het telecombedrijf wordt daarmee de enige eigenaar van de glasvezelnetwerken die ze aanleggen in de provincie.

Belangrijk is dat De Fryske Mienskip op Glas als burgerinitiatief betrokken blijft en in de organisatie zal meedenken, om de regio zo efficiënt en zo snel als maar mogelijk aan te sluiten op het netwerk van DELTA Fiber Netwerk. Alle betrokken inwoners en klanten krijgen volgende maand een persoonlijke brief met daarin de voor hen geldende specifieke informatie met betrekking tot de nieuwe situatie. De visie van DFMopGlas om iedereen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk wordt voortgezet.

Over Delta Fiber Netwerk

Delta Fiber Netwerk heeft in Nederland in totaal 700.000 aansluitingen. Het netwerkbedrijf voorziet vandaag de dag zo’n 7.000 huishoudens per maand van een glasvezelverbinding. De ambitie is om eind 2021 een miljoen huishoudens van snel internet te hebben voorzien. Daarmee is het bedrijf op dit moment een van de grootste glasvezelaanleggers van Nederland. DELTA Fiber Netwerk is onderdeel van DELTA Fiber Nederland.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden