Deel weekmarkt Sneek voorlopig verplaatst

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Met ingang van zaterdag 20 juni krijgt een achttal marktkramen op de weekmarkt van Sneek een tijdelijke nieuwe plek. Alleen de kramen die ter hoogte van terrassen staan worden verplaatst. De verplaatsing duurt tot 1 oktober en loopt gelijk met de periode dat de uitbreiding van de terrassen (in verband met de maatregelen rond het Coronavirus) van kracht is. De betreffende kramen krijgen een plek aan de overzijde van de gracht, de andere kant van het Grootzand en op de Eierbrug.

 

Nu de horeca de deuren sinds 1 juni weer geopend heeft, wil de gemeente horecaondernemers de mogelijkheid bieden om deze zomer hetzelfde aantal gasten op hun terrassen te verwelkomen. Om de 1,5 meter afstand te kunnen borgen is het nodig dat terrassen vergroot worden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de doorstroom van verkeer, bewoners en winkelend publiek in goede banen wordt geleid en er ruimte blijft voor hulpvoertuigen. De gemeente is in gesprek gegaan met de marktkooplieden en vervolgens is besloten dat een aantal marktkramen tijdelijk verplaatst wordt richting het centrum van de Sneker binnenstad.

Coronavirus raakt ons allemaal

 ‘De coronacrisis raakt ons allemaal. Het is voor ondernemers zoeken naar mogelijkheden om het hoofd boven water te houden’, aldus wethouder Maarten Offinga. ‘Ik ben er ontzettend trots op dat de ondernemers elkaar die ruimte gunnen. De marktkooplieden en horeca-ondernemers zetten samen de schouders eronder om de coronacrisis te overwinnen. We hopen dat het publiek met grote getale de markt bezoekt.’

 


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden