IFKS wedstrijden gaan niet door

SNEEK- In een brief aan haar leden laat het IFKS-bestuur weten dat de IFKS kampioenschappen 2021 niet doorgaan.

 

Dinsdagavond 13 juli heeft een delegatie van ons bestuur overlegd met de burgemeesters van Súdwest-Fryslan, Jannewietske de Vries en de Fryske Marren, Fred Veenstra, over de kampioenschappen 2021.

In de afgelopen periode zijn we ervan uitgegaan en heeft iedereen zich er voor ingezet, dat onze kampioenschappen in een sobere vorm zouden kunnen plaatsvinden. Dit met volledige medewerking van de betrokken gemeenten. Want, we gingen er allemaal van uit dat dat de besmettingen met Corona zouden blijven afnemen.

Toename coronabesmettingen

Helaas nemen de coronabesmettingen sinds enkele weken fors toe. De burgemeesters hebben aangegeven dat de situatie na de persconferentie van vrijdag 9 juli is veranderd. Er worden nieuwe beperkende maatregelen genomen voor horeca, evenementen en sport die gelden tot in ieder geval 14 augustus. Evenementen zijn aan strikte voorwaarden verbonden. Op niet afgesloten terreinen is placering en handhaven 1,5-meter verplicht. Waar de gemeenten eerst meenden dat door een goed ontmoedigingsbeleid de toestroom van publiek beperkt zou kunnen worden, moet het begrip “zonder publiek” nu letterlijk worden genomen. Het totaal afsluiten van oevers en water voor publiek lijkt, zelfs met inzet van boa’s, politie en verkeersregelaars, onmogelijk.

Dringend advies om kampioenschap dit jaar niet te laten doorgaan

De beide burgemeesters vinden dat we er gezamenlijk, IFKS en gemeenten, alles aan hebben gedaan om de IFKS kampioenschappen 2021 te laten doorgaan. Maar de huidige situatie en de nieuwe maatregelen leiden er toe dat zij ons dringend adviseren onze kampioenschappen dit jaar niet te laten doorgaan.

Hoe vreselijk wij het ook vinden, ons bestuur heeft nu geen andere keus dan de kampioenschappen 2021 niet te laten doorgaan. Dit is een enorme teleurstelling voor de schippers en teams van 62 skûtsjes. Eerst zouden zij dit jaar niet kunnen zeilen, toen weer wel en nu toch niet! Ook voor al die vrijwilligers: plaatselijke commissies, wedstrijdleiding, bestuur en haar commissies, die al zoveel werk hebben verzet voor de organisatie van deze kampioenschappen, is de teleurstelling groot”, aldus het IFKS-bestuur.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden