Hoe laadt Fryslân zich op voor de toekomst?

LEEUWARDEN- Van het gas af, geldt dat ook voor mij? Zonnepanelen op het dak, waar moet ik beginnen? En op welke subsidies kan ik aanspraak maken, om dit financieel mogelijk te maken? Investeren in verduurzamen is actueler dan ooit. Ook bij u achter de voordeur zullen er in de toekomst zaken veranderen. Wat is er allemaal mogelijk, hoe pak ik dit aan en wat gaat mij dit kosten. Vragen die we tijdens het webinar: ‘Hoe laadt Fryslân zich voor de toekomst op?’ samen gaan bespreken.

Van woensdag 15 september tot en met woensdag 27 oktober ligt het ontwerp- Energieprogramma Fryslân 2022-2025 ter inzage. In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Maar wat betekenen de doelstellingen in dit programma voor de Energietransitie in Fryslân? Door middel van het webinar op 16 september gaan we hier graag met u verder op in.

Wat is het Energieprogramma?

De energieopgave die de komende decennia op onze provincie afkomt zijn groot, urgent en onontkoombaar. Maar hoe pakken we dit gezamenlijk aan? Als provincie werken we aan een nieuw Energieprogramma 2022-2025. In dit programma staan de acties die we als provincie, in samenwerking met andere partijen, gaan uitvoeren om de energietransitie in Fryslân verder te helpen. Het programma bestaat uit vijf programmalijnen, te weten: (1) Energiebesparing, (2) Lokale Initiatieven, (3) Opwek duurzame energie, (4) Warmtetransitie en (5) Energie-infrastructuur.

Met wie in gesprek?

Het webinar is voor alle inwoners van Fryslân en gaat naast het Energieprogramma ook in brede zin over de Friese Energietransitie. Tijdens het webinar schuiven verschillende tafelgasten aan om een aantal zeer relevante onderwerpen te bespreken en vragen van kijkers te beantwoorden. Aan tafel zitten die avond Gedeputeerde Sietske Poepjes, Wethouder Duurzaamheid & Milieu Jan Dijkstra van Gemeente Waadhoeke, bestuurslid bij Ús Koöperaasje en voorzitter van Enerzjyk Eastermar Jan Willem Sietsma, projectleider Energieteam Fryslân Marije Boersma, Bart Scholten van Jong RES Noord en Onderzoeker Fries Sociaal Planbureau Arjen Brander.

Het webinar is op donderdag 16 september van 19.30 – 21.00 uur

Aanmelding webinar

Webinar:         Hoe laadt Fryslân zich op voor de toekomst?

Datum:            Donderdag 16 september

Tijdstip:           19:30 – 21:00 uur

Locatie:           online te volgen

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden