Hinder voor de scheepvaart door onderhoud aan de sluizen in de Afsluitdijk

Foto Rijkswaterstaat

KORNWERDERZAND- Rijkswaterstaat werkt in het tweede deel van september aan de sluizen bij de Afsluitdijk. Autoverkeer kan gewoon doorrijden, maar de scheepvaart zal er wel hinder van ondervinden.

Het betreft een inspectie die ieder jaar wordt gedaan. Door het werk zijn de sluisdeuren buiten werking en de sluisvolk is afgesloten.

Rijkswaterstaat meet of de sluisdeuren en aangrijppunten goed zijn afgesteld. Ook komt er aanvaarbeveiliging voor de keersluis, worden de sluisdeuren getest en een cameramast verhoogd.

De Stevinsluis is van 12 tot en met 14 september dicht voor de scheepvaart. Boten kunnen dan omvaren naar de Lorentzsluizen. Tussen 19 en 21 september is de grote kolk en tussen 22 en 23 september de kleine kolk van de Lorentzsluis dicht.

De afsluitingen gelden van 08.00 tot 17.00 uur. De scheepvaart moet rekening houden met langere wacht- of vaartijden.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden