Het Flexaterrein in Sneek: Kan er begin 2024 worden gestart met de bouw?

SNEEK- Het Flexaterrein is een veelbesproken locatie op een prominente plek in Sneek. “De bedoeling is om het braakliggende terrein de komende jaren te veranderen in een mooie plek om te wonen, winkelen, recreëren en te verblijven…” Maar hoe zit het nu met deze plannen. Wat is de actuele stand van zaken?

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan voor het gebied dat eerder is vastgesteld door de gemeenteraad is onlangs aangevuld met een stedenbouwkundige onderbouwing, om het plan goed in de omgeving te laten passen. Welstandscommissie Hûs & Hiem is enthousiast over de manier waarop we samen met de initiatiefnemers meer kwaliteit gaan toevoegen aan het gebied. De aanvulling op het beeldkwaliteitsplan moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Voorafgaand kunnen belangstellenden de aanvulling inzien en daarop reageren. Dat kan van 14 april tot en met 25 mei 2023. Volgens de planning kan er begin 2024 worden gestart met de bouw.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 25 april wordt er van 16.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis in Sneek. Belanghebbenden zijn daarbij van harte welkom om de plannen te bekijken. Tijdens de inloop zijn vertegenwoordigers van de gemeente en de initiatiefnemers aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden