Foto Riemie van Dijk

HEEG- Zo’n 30 belangstellenden schoven zaterdag 19 november aan in het aan het Heegemermeer gelegen prachtige en duurzame Sylhûs voor een presentatie van de initiatiefgroep ‘Warm Heeg’.

‘Samen meer warmte: collectief, duurzaam, betaalbaar en bereikbaar’ is de slogan van de initiatiefgroep, die voor ogen heeft Heeg van het gas af te krijgen. Op deze bijeenkomst namen ze de aanwezigen mee in de organisatorische, technische en financiele stand van zaken.

Winter 2022 benut ‘Warm Heeg’ om mensen thuis te bezoeken en voorlichting te geven

Geïnteresseerden kunnen bijvoorbeeld een warmtescan laten maken. Deze maakt o.a. duidelijk wat er nog verbeterd kan worden aan de woning om optimaal gebruik te maken van het warmtenet.  Voorjaar 2023 komt de initiatiefgroep met een voorstel richting bewoners van Heeg, zodat die kunnen beslissen of ze wel of niet meegaan in de plannen. Zomer 2023 bekijkt ‘Warm Heeg’ of het aantal mensen dat zich aansluit bij hun initiatief genoeg is om door te gaan. Mocht dat zo zijn, dan wordt in het najaar 2023 gestart met de aanleg van het warmtenet. In de winter van 2025 of ‘26 zou het warmtenet dan operationeel kunnen zijn.

Warmte naar bij de warmtecoöperatie aangesloten huizen

Friesland is een waterrijke provincie, reden waarom de initiatiefgroep gebruik wil maken van aquatermiek. Water uit het Heegemermeer wordt opgeslagen in ondergrondse buffers en vervolgens opgewarmd met behulp van energie, opgewekt door zonnepanelen, kleine windmolens en eventuele restwarmte van industrie in Heeg. Een leidingentracé door het dorp brengt de warmte naar bij de warmtecoöperatie aangesloten huizen.

Aansluiting op het warmtenet vraagt aanpassingen in de woning. Bewoners moeten hun cv ketel vervangen door een afleverset die tijdens de bijeenkomst was te zien. Inductie koken vervangt het koken op gas. Dit vraagt financiële investeringen, die deels ondervangen kunnen worden door een beroep te doen op subsidies. De initiatiefgroep biedt raad en daad aan bewoners die dat nodig hebben.

Het Sylhûs maakt al gebruik van aquatermiek. Wie dat wilde kon meedoen aan een rondleiding door het gebouw om te zien hoe dit in de praktijk uitpakt. Een aanbod waarvan vrijwel alle aanwezigen gebruik maakte.

Bron: Riemie van Dijk

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden