Harry de Wit geen directeur meer van Empatec

Foto Henk van der Veer

SNEEK-De heer de Wit is sinds 2017 statutair directeur van Empatec NV. De heer de Wit heeft sinds december 2020 door ziekte, zijn werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen.

 

Gezien de gezondheidssituatie van de heer de Wit is in onderling overleg met de RvC besloten om per 1 januari 2022 het statutair directeurschap van de heer de Wit te beëindigen.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden