Handhaving SWF zoekt eigenaar van boot in het Ges Oppenhuizen

Foto: Instagram Handhaving SWF

OPPENHUIZEN - Langs de Afkelânsdyk te Oppenhuizen en ter hoogte van de ligplaatsen voor passanten ligt in het water van het Ges een vaartuig waarvan de eigenaar/houder onbekend is. Het betreft een stalen kruiser van ongeveer 9 meter lang, wit van kleur, genaamd 'Horizon' met als ligplaats Gdansk (Polen). Op het voordek staan een aantal fietsen gestald. 

De eigenaar/houder wordt verzocht zich te melden voor 18 november bij Team Handhaving Publiek Domein via het algemeen telefoonnummer 14 0515. 

Na deze datum wordt het vaartuig weggehaald van de locatie en vervolgens 13 weken in opslag gehouden. In deze 13 weken kan de eigenaar/houder het vaartuig tegen betaling van bergings- en stallingskosten alsnog ophalen. De eigenaar/houder moet kunnen aantonen dat hij/zij eigenaar/houder van het verwijderde vaartuig is.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden