Grouwster Vlet Club komt bijeen op het Starteiland

SNEEK- Elk jaar komen eigenaren van een Grouwster Vlet bijeen ergens in Friesland. Dit jaar hield de Grouwster Vlet Club haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst , die in het voorjaar uitgesteld was in verband met de toen heersende beperkingen wegens corona, alsnog in Sneek en wel op het Starteiland in het Sneekermeer. Onlangs lagen onder ideale weersomstandigheden zesentwintig boten afgemeerd in de haven van het Starteiland.

De Grouwster Vlet Club stelt zich ten doel een gezelligheidsvereniging te zijn, maar ook worden activiteiten georganiseerd die tot doel hebben om specifiek kennis en mogelijkheden te delen m.b.t. het varen met een Grouwster Vlet en om onderling ervaringen en problemen op technisch gebied uit te wisselen en zo mogelijk op te lossen.

Op de vrijdagavond was er een bbq georganiseerd en op zaterdag werden er naast de jaarlijkse ledenvergadering enkele bourgondische ,culinaire en culturele activiteiten ontplooid. Drie sfeer bevorderende bezigheden.

Het weekend werd door de deelnemers als zeer geslaagd beschouwd

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden