Groene kade project nadert voltooiing

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Het Groene kade project in Sneek nadert zijn voltooiing. Op bovenstaande foto de werkzaamheden aan de kade aan het Martiniplein. Dit betreft het realiseren van een aaneengesloten groenzone langs de grachten in de binnenstad van Sneek waarlangs gewandeld kan worden. Eerder werd de Prins Hendrikkade, het Martiniplein, de Kerkgracht en de Rienck Bockemakade omgevormd. De vergroening zorgt voor een verfraaiing van de binnenstad. Ook ontstaat er zo meer groeiruimte voor de bomen en is er extra buffer voor water tijdens hevige regenbuien.

Parkeerplaatsen deels verplaatst

De parkeervakken die dwars op de kade stonden zijn komen te vervallen. In de nieuwe situatie kunnen auto’s straks langs de groenstrook parkeren. Hierdoor zijn er straks minder parkeerplaatsen aan de Waterpoortsgracht. Om dit te compenseren werden aan het Martiniplein zes extra parkeerplaatsen aangelegd omringd door groen.

Door de nieuwe indeling werden de vier bestaande lindes eerder al vervangen door vier nieuwe lindes die al aan de maat zijn. Het huidige muurtje wordt vervangen door een haag met plantvakken met siergrassen. Ook het kunstwerk en enkele bankjes worden verplaatst meer naar het water.   

Steenbreek

Enkel bewoners aan de Waterpoortsgracht hebben aangegeven mee te doen met de actie Steenbreek die als motto heeft tegel eruit, plant erin. Langs de zijgevels worden enkele geveltuinen aangelegd die ze zelf gaan onderhouden. Deze actie draagt bij aan het aantrekkelijker en duurzamer maken van de binnenstad van Sneek.  
 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden