Voorzitter RvB Marcel Kuin over verdwijnen psychiatrische zorg vanuit het ziekenhuis

SNEEK- Het nieuws dat de psychiatrische zorg met ingang van 1 januari 2022 in het Antonius Ziekhuis van Sneek stopt komt tamelijk onverwacht. De cliënten (400!) zijn gisteren via een brief op de hoogte gesteld van de onheilstijding. Wij hebben Marcel Kuin, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep om een reactie gevraagd.

Waarom alle psychiatrische zorg in Sneek met ingang van 1 januari 2022 stoppen?

“Het chronisch tekort aan psychiaters is de directe aanleiding, dat is ook een landelijk probleem. In Sneek is onlangs weer een van de psychiaters met pensioen gegaan.  We hebben de afgelopen jaren vaker gemerkt dat we die vacatures niet meer kunnen opvullen. Soms lukte dat nog met tijdelijke krachten en inhuur, maar vaste psychiaters voor het Antonius lukt niet. We hebben daar heel veel voor gedaan, maar dat is niet gelukt. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat ook niet meer gebeuren. We moeten keuzes maken en we kijken ook al naar volgend jaar, kwa begroting en plannen. Als je ziet dat het niet gaat lukken dan moet je daarom op tijd een besluit over nemen omdat goed te kunnen afbouwen dan wel overdragen. Dat het niet hals over kop ineens behoeft. Daarom hebben we nu het besluit nu genomen om de psychiatrische hulp anders te organiseren, niet door ons maar hopelijk door andere partijen. Dat is dus de aanleiding. Het is een landelijk beeld. Er zijn op zich wel genoeg psychiaters maar weinig die zich specialiseren in de ziekenhuispsychiatrie, die ook de acute psychiatrie doen. En dat hebben wij nodig.”

De Raad van Bestuur heeft deze beslissing genomen. Hoe is deze mededeling bij het personeel aangekomen?

“Het best wel als een harde klap aangekomen bij de mensen. Ook omdat we samen met de medewerkers heel lang hebben gezocht naar alternatieven om de zorg toch op een of andere manier in de lucht te kunnen houden. Daar hopen we ook op dat het kan, maar uiteindelijk is elk scenario wat wij hebben bedacht afgeketst omdat je altijd die psychiaters nodig blijft hebben, wat voor vorm dat je ook kiest. Het is wel een hele grote teleurstelling bij heel veel mensen. Wij zijn nu twee weken laten nadat we het intern bekend hebben gemaakt. Het besef daalt nu langzamerhand in. Het wil ook niet zeggen dat de psychiatrie hier helemaal weggaat maar wel dat we het zelf niet meer kunnen en willen doen.”

Hoe bedoelt u ‘dat de psychiatrie niet weggaat uit Sneek’?

“We willen wel proberen de basiszorg wel in deze regio te behouden. Ik noem het voorbeeld van de revalidatiezorg. Dat Revalidatie Friesland in lk ziekenhuis een polikliniek heeft en revalidatieartsen op de kliniek werken. Geen artsen van het ziekenhuis zelf maar door een sterke organisatie door heel Friesland en de Noordoost Polder wordt geregeld. Zo’n soort constructie zouden wij in dezen ook mooi vinden.  Dat je een sterkte organisatie hebt of krijgt voor de psychiatrie die lokaal levert wat lokaal nodig is. Centraal en dan heb je het toch vaak over de klinische functies die je centraal op een plek doet. Samen met de zorgverzekeraar gaan we dat verkennen dat we wel psychiaters in huis houden, ook op de poli. Dat als er patiënten zijn met psychiatrische problematiek wel geholpen kunnen worden, maar niet onder onze eigen vlag maar onder die van een andere aanbieder of aanbieders.”

Is daar al iets over bekend?

“We hebben al met partijen gesproken, maar wat we eerst gaan doen om voor de korte termijn een spoorboekje te maken om wat je allemaal moet doen om dit te kunnen regelen. Daar nemen we nu de tijd voor tot half mei.”

De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het Antonius Ziekenhuis bestaat uit een open klinische afdeling met 20 bedden, waarvan 8 voor ouderen, dagbehandeling, polikliniek in Sneek en Emmeloord en psychiatrische thuisbegeleiding in samenwerking met Thuisbegeleiding van Thuiszorg Zuidwest en consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie. Dat gaat nu dus echt verdwijnen?

“Ik houd nog een kleine slag om de arm , ik verwacht het wel. Wij gaan het in ieder geval zelf niet meer doen. Je kunt je voorstellen dat er een partij zegt ‘het is ook best wel goed om een aantal bedden hier op locatie te houden’, dan staan wij er zeker ook voor open. Het zal voor een andere partij ook een uitdaging worden omdat goed georganiseerd te krijgen. Ik kan daar nu nog geen uitspraken over doen of het ook echt weg gaat of niet. Dat is in het belang wat we nog moeten opstellen, wat kunnen we hier houden, welke partijen zijn er toe bereid, wat kan de zorgverzekeraar ook in betekenen, kwa financiering. Dat zal pas in de loop van het jaar blijken. Maar je kunt voorstellen dat het niet in de volle omvang kan blijven.

Het nieuws zal veel onrust teweeg brengen bij de patiënten die hier nu zitten…

“Ja. Alle patiënten hebben we individueel benaderd met een brief en ook persoonlijk al. Er worden ook geen behandelingen afgebroken. Vandaar dat wij ook de tijd hebben genomen tot het eind van het kalenderjaar. Maar we moeten al wat inkrimpen omdat we al minder formatie hebben dan dat we eigenlijk al hebben. Maar het brengt onrust. Iedere patiënt wil z’n eigen dokter en psychiater behouden zolang dat kan. We hebben dan ook een hulptelefoon in het leven geroepen, voor mensen die acute hulp nodig hebben.”

Wat voor gevolgen heeft het verdwijnen van de afdeling psychiatrische zorg voor het personeel, worden er mensen ontslagen?

“Dat moeten we ook nog bepalen. Als de zorg wordt overgedragen aan een andere partij dan komt het sociaal plan in werking. Dat is nu nog niet aan de orde, dat moet allemaal nog blijken. Het werk op zich is het probleem niet, er is en groot tekort aan personeel. Mensen zijn onzeker en weten dat de Antonius Zorggroep niet meer de werkgever zal zijn. Het betekent wel dat ze bij een andere werkgever aan het werk moeten, al of niet in de regio."
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden