Vignet Gezonde school voor de Thomas van Aquino: sport en bewegen

SNEEK- Op 23 maart is bij de Thomas van Aquinoschool/ IKC een onafhankelijke audit uitgevoerd in het kader van vignet Gezonde School. Op basis van de audit is het Themacertificaat Bewegen en sport positief beoordeeld. Dit vignet Gezonde School is een beloning voor goed werk dat door professionele beoordelaars in de praktijk is bevestigd. Goed leren bewegen is cruciaal in de ontwikkeling van een actieve leefstijl.

Kinderen die namelijk vaardig worden in bewegen, zullen ook meer en met plezier (blijven) deelnemen aan beweegactiviteiten. Op de Thomas van Aquinoschool – IKC krijgen alle klassen tweemaal per week les van een vakleerkracht. Hierbij staat goed leren bewegen centraal.

Er is een duidelijke zorgstructuur voor leerlingen die een motorische achterstand of uitdaging nodig hebben. Ook heeft het IKC een zeer ruim gratis naschools aanbod in samenwerking met de buurtsportcoach. Volgens de auditcommissie gezonde school heeft het IKC niet alleen de basis goed op orde maar noemen ze het zelfs een voorbeeldschool voor andere scholen! Een mooi compliment voor het team en alle kinderen.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden