Vaccineren nu ook in Sneek

SNEEK- De 82-jarige Klaas Wijnia uit Bolsward was vanmorgen de eerste aan de beurt bij de vaccinatielocatie van de GGD in Sneek. Wijnia kreeg de prik met het Pfizer vaccin van Ciska Kuiper-Zwaagstra. Wethouder Gea Wielenga was namens de gemeente Súdwest-Fryslân aanwezig om het officiële moment mee te maken. Jeannette Provoost, projectleider vaccinaties van GGD Fryslân was eveneens aanwezig. Buiten stonden verkeersregelaars het verkeer in goede banen te leiden.

Medewerkers van GGD Fryslân kunnen dagelijks zo'n 250 mensen vaccineren in de voormalige garage van Osinga aan de Akkerwinde.  Wanneer er meer coronavaccins beschikbaar zijn, kunnen in Sneek ruim duizend mensen per dag geprikt worden.

Acht locaties in Friesland

Uiteindelijk wil de GGD toe naar acht vaccinatielocaties. Naast Leeuwarden, Drachten en Sneek zijn later in het voorjaar Dokkum, Franeker, Heerenveen, Koudum en Oosterwolde in beeld. De uitbreiding is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is, in hun eigen woonomgeving te kunnen prikken: de mobiele 60-plussers, de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel.

Tempo

Het tempo waarin deze locaties er komen, hangt af van wanneer GGD Fryslân vaccins krijgt en in welke hoeveelheden. De planning is dat dit stapsgewijs omhoog gaat, afhankelijk van de landelijke vaccinatiestrategie.

Van de 650.000 inwoners die Fryslân telt, zitten 338.000 inwoners in de leeftijdsgroep 18 tot 60 jaar. Daarnaast zijn er 185.000 60-plussers, van wie op voorhand niet bekend is hoeveel van hen gelden als mobiel.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden