Lancering van het Instagramaccount Cool Súdwest

SNEEK – Gisteravond is de lancering van het Instagramaccount Cool Súdwest. Dit is onderdeel van het de werkgroep Zinvolle Vrijetijdsbesteding. Een van de doelen van Cool Súdwest is om zo veel mogelijk jongeren te stimuleren hun vrije tijd op ‘een zinvolle manier’ te besteden.

Omdat sociale media voor het gros van de jongeren een belangrijk onderdeel is van het leven, worden ze via deze media uitgenodigd mee te doen.

De aftrap was om 20.00 uur door wethouder Mark de Man. Hij schakelde tussen verschillende locaties (o.a. Poppodium Het Bolwerk, Stadhuis en Noorderkerk) waar lokale jonge artiesten zich hadden verzameld en gevraagd werden om mee te doen.

Cool Súdwest

Voortgezet Onderwijs, huisartsen, Antonius Ziekenhuis, Cultuur Kwartier Sneek, politie, verslavingszorg, GGD, Sport Fryslân, Sociaal Collectief en gemeente Súdwest-Fryslân werken samen in het preventieprogramma Cool Súdwest. Het gezamenlijke doel is om jongeren zo gelukkig en zo gezond mogelijk te laten opgroeien. Het is belangrijk om het alcohol en middelengebruik onder jongeren terug te dringen. Dit wordt gedaan door de betrokkenheid van ouders te stimuleren en te zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Doel Instagram

Via @cool_sudwest kunnen jongeren op de hoogte blijven van sport- en cultuuractiviteiten in de buurt, meedoen met win-acties, adviezen lezen over gezond eten en worden ze op de hoogte gehouden van bijbaantjes.

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden