Geestelijke zorginstellingen bundelen krachten in nieuw samenwerkingsverband GGZ Noord

Foto GGZ Noord

SNEEK- De ggz-organisaties in Noord-Nederland promoten in hun nieuwe samenwerkingsverband GGZ Noord de geestelijke gezondheidszorg. Met de campagne ‘Mij’n zorg’ en het nieuwe platform ggznoord.nl maakt GGZ Noord meer zorgprofessionals enthousiast voor een carrière in dit vakgebied.

Geestelijke zorginstellingen bundelen krachten in nieuw samenwerkingsverband GGZ Noord

Er werken ten opzichte van 2016 maar liefst 1.100 mensen (= ongeveer 10%) minder in de ggz in Noord-Nederland. En dat terwijl de zorgbranche als geheel is gegroeid en de geestelijke gezondheidszorg zeer divers is. Die diversiteit komt naar voren in de samenstelling van GGZ Noord, waarin de vijf grote ggz-organisaties in Noord-Nederland hun krachten bundelen: Lentis, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), GGZ Drenthe, GGZ Friesland en forensisch psychiatrische zorgketen Forint - Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. Deze organisaties hebben, ondersteund door werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord, gezamenlijk GGZ Noord opgezet. Samen geven ze een gezicht aan de ggz. De verschillende organisaties delen hun expertise en trekken samen op in plaats van elkaar te beconcurreren. Zo brengen ze hun werk onder de aandacht bij specialisten in opleiding, hbo-verpleegkundigen en bij een breder publiek. Vacatures en werving pakken ze samen op.

‘Werken in de geestelijke gezondheidszorg betekent heftige momenten delen, een band opbouwen, de stemming haarfijn aanvoelen en onvoorspelbare werkdagen. De campagne Mij’n zorg is gericht op studenten, zorgprofessionals en mensen die een carrièreswitch overwegen’, vertellen de initiatiefnemers. ‘Daarbij komt de ggz in de gehele breedte aan bod, van maatschappelijk werk tot reclassering. We hebben gekozen voor onze slogan omdat je het op twee manieren kunt lezen: ‘mij een zorg’ of ‘mijn zorg’. Het is een uitdagende stelling die mensen die het verschil willen maken, direct aanspreekt.’

Meer aanwezig bij zorgopleidingen

Uit interviews met verpleegkundestudenten blijkt dat de ggz een ondergeschoven kindje is bij veel opleidingen. ‘Er is in de eerste studiejaren weinig aandacht voor. En onbekend maakt onbemind. Daardoor lopen we veel toekomstige professionals mis’, leggen de initiatiefnemers uit. Dit kan leiden tot nog grotere arbeidstekorten die ervoor zorgen dat de kwetsbare groepen die afhankelijk zijn van de ggz, niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Waarmee zij, maar ook hun omgeving, gevaar kunnen lopen. Vandaar dat de groep studenten, hard nodig voor toekomstige aanwas, extra aandacht krijgt in de campagne.

Alles over werken in de noordelijke ggz

Het aanbod van tientallen vacatures wordt op het platform ggznoord.nl verzameld en gepresenteerd. Ook verzamelen de vijf organisaties hier hun verhalen over de geestelijke gezondheidzorg. Geïnteresseerden vinden meer informatie op de website van GGZ Noord: www.ggznoord.nl.