CSG Bogerman houdt bijeenkomst: hoe om te gaan met welzijn jongeren in coronatijd?

SNEEK-De coronamaatregels hebben grote invloed op jongeren. Steeds meer leerlingen geven aan dat ze het lastig vinden om motivatie te vinden voor school. Juist in deze levensfase is sociale interactie en het leren van nieuwe dingen belangrijk voor hun ontwikkeling, maar dat staat al maanden bijna volledig stil. Hoe zijn problemen te signaleren en hoe kun je daarmee omgaan?

 

Om daar antwoord op te krijgen organiseerde scholengemeenschap CSG Bogerman in Sneek maandag een (digitale) bijeenkomst over het welzijn van jongeren. De middag was bedoeld voor schoolbegeleiders. Ze deden dat samen met instellingen als GGD, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en VNN.

Wat merken ze op school aan de leerlingen? "We merken dat de motivatie met online lessen bezig te zijn hard minder wordt. We hebben bijvoorbeeld als beleid dat leerlingen de camera aan hebben tijdens de lessen. Maar als de leraar dat niet vraagt, doen ze dat niet. En als de docent halverwege de les een vraag stelt, krijgt hij of zij geen antwoord meer, omdat de leerlingen dan met iets anders bezig zijn", zegt Dilly Japenga, ze is 'ondersteuningscoördinator' bij Bogerman. "De tweede lockdown zou twee weken duren, maar hoe langer het duurt hoe lastiger het wordt."

Puberbrein

Op de middag hebben ze onder andere gesproken over het puberbrein. "Dat is belangrijk om een beetje begrip te hebben. Eigenlijk kunnen de kinderen er niks aan doen, dat het gaat zoals het gaat. We hebben de conclusie getrokken, willen we dat weer wat gaan ombuigen, dat er een betere facilitering voor de mentoren moet komen. Het staat en valt met contact. Dus niet met didactiek en het hebben over school, maar over de pedagogiek."

Op deze leeftijd is socialisatie van belang. "Ze willen contact maken en door de coronamaatregelen stagneert dat. Het is belangrijk dat ze weer naar school gaan en elkaar kunnen ontmoeten. Ook het contact met volwassenen binnen de school is belangrijk. Leerkrachten zijn ook een rolmodel. Voor mentoren is het contact met de leerling belangrijk." In deze fase van het leven is veel onduidelijk voor pubers. "Je moet jezelf weer een beetje opnieuw uitvinden."

Een conclusie van de middag was dat hulpmiddelen mentoren kunnen helpen om zaken te signaleren. "Het is goed om handvaten te hebben, wat zie ik en wat betekent dat. Als ze bijvoorbeeld slechter gaat eten of een veranderd slaapritme heeft. En om dan te weten welke stappen ik kan nemen."