Coronamaatregelen voortaan ook regionaal bepaald: iedere week opnieuw evaluatie

DEN HAAG- Het kabinet komt met een regionaal beoordelingssysteem: dat betekent dat coronaregels voortaan iedere week per regio bepaald worden. Iedere week volgt er een evaluatie waarmee bepaald wordt of het met een Veiligheidsregio de goede kant op gaat. Het nieuwe systeem zal halverwege september ingaan. "Per regio gaan we bepalen wat het besmettingsrisico is. Aan de hand daarvan kunnen regio's de maatregelen nemen die nodig zijn," zei minister Hugo de Jonge tijdens de nieuwe coronapersconferentie.

Minister De Jonge heeft in de persconferentie aangegeven dat de aanpak van het coronavirus 'minder landelijk en meer lokaal' wordt. De Jonge: "Daar waar het virus de kop op steekt, moeten we het weer indrukken. Het coronadashboard verschaft ons daar de informatie voor, met de cijfers per gemeente. De ene gemeente vraag een andere aanpak dan de andere, in een stad is het anders dan in een dorp verderop."

Regionaal: ook om het vol te houden

Er wordt gekozen voor de regionale aanpak om zo het virus af te remmen. "Maar aan de andere kant ook om de samenleving zo min mogelijk te belasten met regels. Zo kunnen we het zo lang mogelijk volhouden."

Maatregelen kunnen per regio aangepast worden. "Als bijvoorbeeld uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat verspreiding van het virus vooral via thuisfeestjes plaatsvindt, liggen maatregelen gericht op drukte in binnensteden minder voor de hand," liet minister De Jonge weten.

Waakzaam - zorgelijk - ernstig

Er is een zogeheten escalatieladder met drie fases: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Bij 'waakzaam' komen er niet veel besmetting bij en is er genoeg zorgcapaciteit. Bij 'zorgelijk' loopt het aantal besmettingen op en dat zorgt voor meer druk op de zorg. Dan zijn er aanvullende maatregelen nodig. Bij 'ernstig' is het nodig om hard in te grijpen. Het aantal besmettingen loopt dan hard op, bronnen- en contactonderzoek werkt niet meer en de zorgcapaciteit is niet genoeg.

Verpleeghuizen bij besmetting iedere week getest

Minister De Jonge vertelde dat symptomen bij ouderen in een verpleeghuis niet altijd goed zichtbaar zijn. "Daarom zullen we bij een uitbraak in een verpleeghuis bewoners en medewerkers wekelijks testen tot de besmetting is teruggedrongen. Daarnaast gaan we meer preventief gebruik van mondkapjes maken."

Discotheken en nachtclubs blijven dicht

Discotheken en nachtclubs blijven voorlopig dicht. Ook dat is een maatregel die tijdens de persconferentie bekend werd. "Dat is voor deze branche geen goed nieuws, maar het risico op besmetting is gewoon te groot," zei premier Rutte.

Quarantaine bij kinderen van 0-4 wordt net als die bij kinderen van 4-12 jaar

Minister-president Rutte maakte ook bekend dat het quarantainebeleid van kinderen tussen de 0-4 jaar gelijkgetrokken wordt met het beleid voor kinderen van 4-12 jaar oud. Dat betekent ook: 'de jongste kinderen naar de kinderopvang', zei Rutte. Mits zij zelf het virus niet hebben, uiteraard.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden