Bewoners in verschillende zorgcentra Patyna besmet met coronavirus

SNEEK- Op verschillende locaties zijn bewoners positief getest op het coronavirus. De betreffende bewoners worden geïsoleerd verzorgd en verpleegd. Alle betrokkenen op de locatie zijn persoonlijk geïnformeerd. 

De volgende afdelingen/locaties zijn gesloten voor bezoekers:

  • Afdeling De Marren (Ielânen, Sneek)
  • Afdeling Terpen/Greiden (Ielânen, Sneek)
  • Bonifatiushuis, Sneek
  • Begane grond (Martenahiem, Tzum)

Om hoeveel mensen het precies gaat, heeft Patyna niet bekendgemaakt. Wel zegt de organisatie dat bewoners in isolatie verzorgd en verpleegd worden. De locaties of afdelingen zijn dicht voor bezoekers.

Bron: Patyna
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden