Geschiedschrijving Het Bildt nu compleet

SNEEK- Vorige week is bij uitgeverij Wijdemeer verschenen het boek ’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke, een ‘biografie’ van ’t Bildt. Het is een geactualiseerde combinatie van Kuikens proefschrift Het Bildt is geen eiland (2013, uitverkocht) en het vervolgboek Van Broedertrouw tot Bildtweb (2014).

Helemaal nieuw is het eerste hoofdstuk, dat een overzicht van wat nu bekend is over ’t Bildt vóór 1398, met de veelzeggende ondertitel: ‘Sporen en dwaalsporen’. De daaropvolgende hoofdstukken beschrijven de tijd van ‘aanwas, schouten en schikkingen’ (1398-1506), de inrichting van de polder (1505-1555), de groei en bloei van het boerenpatriciaat (1550-1650), de ‘aristocratische graanrepubliek’ van de Van Harens c.s. (1650-1750), Verlichting en democratisering (1748-1851), de eeuw van de Bildtsche Courant (1869-1963) en de tijd van de Bildtse Beweging, inclusief het wel en wee van het Bildts, de Bilkerts en hun Bildtgevoel in de gemeente Waadhoeke. Ook dat laatste hoofdstuk is uiteraard aangepast aan de actuele situatie. Daarmee is de geschiedenis van Het Bildt nu voor hert eerst compleet beschreven.

’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke  is fraai – en gedeeltelijk in kleur – geïllustreerd. Het boek kost € 25,00 en is verkrijgbaar in de boekhandel en in de webshop van www.wijdemeer.nl.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden