Gemeente SWF mag voorkeursrecht vestigen op perceel Afkelânsdyk In Oppenhuizen

Het perceel aan de Afkelânsdyk in Oppenhuizen
Foto: Topentwelonline.nl

OPPENHUIZEN - De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft donderdagavond tijdens de raadsvergadering ingestemd met het voorkeursrecht dat de gemeente wil vestigen op een stuk grond aan de Afkelânsdyk in Oppenhuizen voor toekomstige woningbouw. Dit betekent dat de huidige eigenaar, de Protestantse Gemeente Top en Twel, deze grond bij een eventuele verkoop als eerste aan de gemeente aan moet bieden. Met het voorkeursrecht wil de gemeente sturing houden op woningbouw in de dorpen.

Ondanks dat het nog maar om een voorkeursrecht gaat en er ook nog een wijziging van het bestemmingsplan moet plaatsvinden zorgde het nieuws van mogelijke woningbouw aan de Afkelânsdyk al voor veel onrust en weerstand.

Zowel de kerk als de omwonenden vinden dat deze plek aan de andere kant van het Ges en dus buiten de dorpskom zich niet leent voor betaalbare woningen voor starters en senioren. Deze partijen vragen zich af waarom er niet slagvaardiger door de gemeente is gehandeld om bijvoorbeeld de voormalige zuivelfabriek en dorpswinkel geschikt te maken om te wonen. Initiatieven worden afgewezen door de gemeente, vergunningen worden niet verleend. De Protestantse Gemeente bezit bovendien meer grond die geschikt kan zijn voor woningbouw en wil daarover graag in gesprek met de gemeente. 

Daarnaast vinden de betrokkenen dat ze onvoldoende gehoord worden in de besluitvorming door de gemeente. In de dorpen is al jaren een schreeuwende behoefte aan betaalbare woningen voor met name starters en senioren. Dat de gemeente voornemens is te bouwen in Top en Twel wordt door de inwoners dan ook van harte toegejuicht. Nu nog een mooi woningbouwplan waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Bron: Topentwelonline.nl
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden