Gemeente Súdwest-Fryslân stelt geld beschikbaar voor Hindeloopers en Stads

Foto: Pixabay

HINDELOOPEN - Met de nieuwe subsidieregeling ‘Fries en meer’ kun je vanaf 2022 ook subsidie aanvragen voor een activiteit die het Hindeloopers of Stads in de gemeente Súdwest-Fryslân zichtbaar maakt. Dit heeft het college afgelopen dinsdag besloten.

Nieuw taalbeleid

In 2020 heeft de raad het taalbeleid ‘Fries en meer’ vastgesteld. In dit beleid is er naast het Fries aandacht voor het Hindeloopers en Stads. Beide streektalen krijgen daarom vanaf 2022 ook een duidelijke plek in de subsidieregeling ‘Friese taal’.

Unieke streektalen

“Het Hindeloopers valt officieel onder het Fries. Als inwoners nu met een voorstel komen om het Hindeloopers zichtbaar te maken, dan subsidiëren we dit al vanuit de regeling ‘Friese taal’. Maar, omdat het Hindeloopers zo’n unieke streektaal is, willen we het vanaf 2022 apart noemen”, vertelt wethouder Mirjam Bakker. “Het Stads valt niet onder het Fries, maar is een streektaal die door veel inwoners uit onze gemeente wordt gesproken. Het Stads verdient dus net zo goed een plek in de regeling.” Het Stads bestaat in de gemeente Súdwest-Fryslân uit het Bolswarders, Snekers en Stavers.

Budgetten vullen elkaar aan

De subsidieregeling ‘Fries en meer’ is vanaf 2022 onderverdeeld in het Fries, Hindeloopers en Stads. “We hopen dat mensen zo vaker met activiteiten komen die het Hindeloopers en Stads zichtbaar maken in

 

onze gemeente”, geeft wethouder Bakker aan. Met de nieuwe regeling kan het gebeuren dat het budget voor één (streek)taal op is, maar dat er nog wel geld is voor de andere beide (streek)talen. Daarom voegt de gemeente de budgetten elk jaar op 1 oktober samen. “Zo kunnen we het Fries, Hindeloopers en Stads maximaal ondersteunen.”
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden