Gemeente Súdwest-Fryslân kijkt terug op succesvolle ‘Fjoerkoertoer’

Fjoerkoertoer 2023 in Broerekerk te Bolsward
Foto: Gemeente SWF

SUDWEST-FRYSLAN - Stomende snert, flakkerende vlammen en vooral blije gezichten. Tijdens zes avonden in achtereenvolgens Bolsward, Stavoren, IJlst, Hindeloopen, Workum en Sneek, vond afgelopen week de sfeervolle ‘Fjoerkoertoer’ plaats. Deze alternatieve nieuwjaarsreceptie, waarmee de gemeente probeert dichter bij de mensen te komen, werd ontzettend positief ontvangen door de inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân. 

“Ik fyn dit echt een boppeslach”, zo vatte burgemeester Jannewietske de Vries dit nieuwe concept samen. Zo nu en dan moest vanwege de weersomstandigheden last-minute uitgeweken worden naar een binnenlocatie maar dat deed niet af aan de sfeer en de opkomst. De toer werd in elke stad door zo’n 80 tot 100 personen bezocht. De gemeente gaat zich beraden over een herhaling volgend jaar. Zie de video voor een korte impressie.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden