Gemeente Súdwest-Fryslân investeert fors in verkeersveiligheid

Foto archief GrootSneek

SNEEK- De gemeente Súdwest-Fryslân heeft besloten om fors te investeren in verkeersveiligheid. Met een bedrag van meer dan 1,5 miljoen euro zullen onveilige verkeerssituaties in de gemeente worden aangepakt.

Subsidie van het Rijk

De 1,5 miljoen euro bestaat voor een groot deel uit subsidie die van het Rijk is gekregen. Het Rijk wil namelijk een impuls geven om de verkeersveiligheid te vergroten. Voorwaarde van het Rijk is dat het geld gebuikt wordt voor locaties waar een verhoogd risico op ongevallen is. In een risicoanalyse zijn de locaties in kaart gebracht waar is gebleken dat er actie nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Door ruim 1,5 miljoen euro te investeren wil ook de gemeente Súdwest-Fryslân gebieden met een verhoogd risico aanpakken.

Uit de analyse vallen een aantal risicothema’s op voor Súdwest-Fryslân, waaronder personenauto’s op 30 kilometer per uur wegen, fietsers op 50 kilometer per uur wegen en de 60 kilometer per uur wegen.

Verkeersveiligheid speerpunt van de gemeente

“Verkeersveiligheid is zo ontzettend belangrijk voor inwoners en bezoekers. Je wilt dat ouderen, volwassenen en kinderen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Zeker in een uitgestrekte gemeente als Súdwest-Fryslân waar veel wordt gefietst en gewandeld, maar waar ook de auto nodig is, is het belangrijk om continu te kijken waar knelpunten liggen”, legt Michel Rietman, wethouder Mobiliteit, het belang van de investering uit.

Fiets steeds belangrijker in Súdwest-Fryslân

De investering in verkeersveiligheid komt deels ten goede aan de fietsveiligheid. De fiets wordt een steeds belangrijker vervoermiddel. Daarom wordt in de aanpak, de fiets specifiek genoemd en wordt hier geld voor gereserveerd. Dit als doel om een fietsvriendelijke gemeente te worden. Het fietsgebruik in het algemeen (zowel woon-werk als toeristisch) kan hierdoor een impuls krijgen, net als de nieuwe landelijke campagne “Kort ritje? Da’s zo gefietst”, waarin het gebruik van de fiets ook steeds meer wordt gestimuleerd.

Verkeersaanpassingen in Súdwest-Fryslân

De komende jaren worden op verscheidene locaties werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo worden maatregelen genomen om de snelheid op de Snekerstraat in Bolsward te verminderen, wordt een fietsvoorziening aangelegd onder het viaduct A7 bij Nijland en wordt de Johan Willen Frisostraat in Sneek veiliger ingericht. De gemeente bekijkt jaarlijks aan de hand van een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid welke locaties welke maatregelen waar genomen worden.

 

“Het liefst pakken we in één keer alle punten aan waar het nog veiliger kan. Maar daarvoor heb je geld en capaciteit nodig. We zijn blij met de subsidie vanuit het Rijk waarmee we nu een aantal punten kunnen verbeteren”, laat wethouder Rietman weten.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden