Friese samenwerking leidt gastvrijheidsstudenten op in de praktijk

HEERENVEEN - Studenten werven, opleidingen vernieuwen en een nauwe samenwerking tussen het Fries onderwijs en bedrijven in de gastvrijheidseconomie. 

Dat is waar Friesland College, ROC Friese Poort, NHL Stenden Hogeschool, ondernemers uit de gastvrijheidssector, KHN, Fryslân Werkt en de provincie Fryslân voor staan. Samen investeren zij in het opleiden van toekomstige werknemers voor deze, voor Fryslân zo belangrijke, sector. Ze vragen er ook samen geld voor uit een landelijk fonds voor het mbo.

De vernieuwde aanpak door het bedrijfsleven en mbo-onderwijs is onderdeel van een groter programma waar totaal ruim 3,5 miljoen euro in wordt geïnvesteerd: de RIF Gastvrijheidseconomie Fryslân. De provincie draagt hier 4 ton aan bij. “Het is voor de gastvrijheidssector super om weer open te kunnen en dat plaatst deze bedrijfstak ook meteen weer voor een formidabele uitdaging: is er genoeg gekwalificeerd personeel te vinden? Daar stropen we in Fryslân met z’n allen – ondernemers, onderwijs en overheid – de mouwen voor op: de werknemers van de toekomst”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.”

De provincie Fryslân maakte in 2020 nieuw beleid voor de gastvrijheidssector. Er wordt een stevige groei van de sector verwacht en daarmee wordt de sector steeds belangrijker voor de werkgelegenheid in Fryslân. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat het onderwijs hier goed op inspeelt. In 2021 zetten de partijen hierin de eerste stappen met het Actieplan Toekomstbestendige Banen.

Het nieuwe gastvrijheidsonderwijs wordt ontwikkeld door Friesland College en ROC Friese Poort en wordt volledig in de praktijk van de gastvrijheidssector aangeboden. Een groep ondernemers vormt gezamenlijk een ‘hub’ van waaruit de studenten worden opgeleid, door begeleiders vanuit het bedrijfsleven en docenten van de beide ROC’s. Studenten kunnen deelnemen aan een breed eerste jaar en maken aan het eind van het eerste jaar een definitieve keuze voor de opleiding kok, gastheer/gastvrouw of manager/ondernemer. Vanaf studiejaar 2022-2023 wordt gestart met een hub in Leeuwarden én een hub in Sneek. In de jaren daarna volgen andere locaties in Fryslân. Bijzonder aan de nieuwe opleiding is dat sommige onderdelen ook door werknemers uit de sector kunnen worden gevolgd.

Ook wordt het mogelijk om vanaf het vmbo een doorlopende leerlijn in de sector te volgen tot en met het hbo. Daarnaast is er aandacht voor het professionaliseren van docenten, praktijkbegeleiders en werkgevers, maar ook voor het imago van de sector. Vanuit NHL Stenden zal  worden onderzocht in hoeverre de gastvrijheidssector voldoende aantrekkelijk is om in te werken.

De aftrap van het project was woensdagmiddag in restaurant Het Hof van de Koning. Dit gebeurde op ludieke wijze. Onder andere gedeputeerde Avine  Avine Fokkens-Kelder liep een uurtje mee in het bedrijf van Christel koning. Zij serveerde na het opnemen van de bestellingen een lunch uit aan een groep genodigden. Daarnaast keek zij mee in de keuken. Onder hen was ook burgemeester Tjeerd van der Zwan. 

Deelnemende bedrijven aan het programma zijn:

 • De Pleats
 • Pean
 • Onder de Linden
 • Lauswolt
 • Westcord WTC Leeuwarden
 • Picknickers
 • TSM Horeca BV (Rederij Doeksen)
 • Brasserie Westersail
 • Tjaarda
 • Post Plaza
 • Z Leeuwarden
 • Nooitgedagt
 • Veenstra Reizen
 • Stay Okay
 • Hof van de Koning
 • Vigilante
 • De Walvisvaarder
 • Van der Valk SneekKoop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden