Fries Scheepvaart Museum zoekt plastic

Foto Simon van der Woude

SNEEK- Het Fries Scheepvaart Museum is op zoek naar allerlei soorten plastic verpakkingen. Het gaat specifiek om stevig plastic, zoals yoghurt-emmertjes, flessen waar wasmiddel of shampoo in heeft gezeten, frisdankflessen, kapot speelgoed of andere gebruiksvoorwerpen. Het is vooral belangrijk dat het plastic goed schoongemaakt wordt aangeleverd. Snekers die plastic willen inleveren kunnen tijdens de openingstijden bij het museum terecht. Dus gooi niks weg, maar breng je plastic afval - goed schoongemaakt - naar het Kleinzand 16. Inleveren kan tot en met 18 september.

 

De ingeleverde materialen zullen worden gebruikt in de nieuwe familietentoonstelling Expeditie Sterke Yerke die op 24 september geopend wordt. Deze expositie gaat over het vlot van gerecycled materiaal, waar in de jaren ’70 een aantal vrienden uit Friesland mee de Atlantische Oceaan overstak. Nu -veertig jaar later- is er een nieuw vlot dat inmiddels al vaart op de Waddenzee: Sterke Yerke IV. In de jaren ‘ 70 deed de bemanning onderzoek naar de olievervuiling op zee, nu strijden ze tegen de plastic soup. 

Familietentoonstelling 

Het Fries Scheepvaart Museum steunt ze in deze strijd door middel van de familietentoonstelling, een educatief programma voor scholen, en activiteiten, workshops en lezingen. Allemaal rondom de thema’s plastic soup, recycling en leven zonder afval. De eerste activiteiten staan gepland in het openingsweekend van 24 en 25 september. De entree voor het museum is dan gratis, het echte vlot is voor iedereen te bezichtigen aan de Bothniakade, en er zijn allerlei extra activiteiten. Kijk voor het hele programma van het openingsweekend op www.friesscheepvaartmuseum.nl/sterkeyerke

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden