Financiële resultaten Antonius onder druk

SNEEK-De financiële resultaten van Antonius hebben in 2021 een flinke knauw gekregen door COVID-19 en de daarmee samenhangende kosten. De jaarrekening 2021 van Antonius kent nog wel zwarte cijfers, namelijk een positief resultaat van €2,5 mln. Dit resultaat is vergelijkbaar met het in 2020 behaalde resultaat, maar het is lager dan in de pre-COVID jaren 2018 en 2019, en ook fors lager dan was begroot.

Door COVID-19 heeft Antonius, in zowel het ziekenhuis als in de zorg thuis, zorg moeten afschalen. De resultaten van Antonius in het eerste kwartaal van 2022 laten zien dat er ook in 2022 behoorlijke uitdagingen zijn voor de zorggroep. Niet alleen door het aanhoudend hoge verzuim, maar ook omdat de crisis ten gevolge van de situatie in Oekraïne duidelijk merkbaar wordt, met name in de stijgende materiaal- en energiekosten.

Efficiëntie 

Antonius zet in 2022 haar bespaarprogramma dan ook voort. Antonius werkt aan meer efficiëntie en doelmatigheid, onder andere door in de zorg meer gebruik te maken van digitalisering. “De besparingen die we realiseren, zijn nodig om investeringen te doen die nodig zijn voor goede zorg in de toekomst. Denk aan de nieuwbouw van de OK, robotchirurgie, het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord en zorg op afstand”, aldus Sandra Timmermans, Raad van Bestuur van Antonius.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden