Filosofisch Café Sneek met Rien van der Zeijden

SNEEK-Op dinsdag 19 oktober houdt het Filosofisch Café Sneek haar maandelijkse bijeenkomst in de grote zaal van De Walrus. Spreker is Rien van der Zeijden met het onderwerp "Ik denk, omdat wij zijn; hoe de dialoog ons helpt het grote geheel weer te kunnen zien."

Velen hebben het idee deel uit te maken van een verbrokkelde samenleving. Onze inzichten en standpunten woekeren onrustig in ons en komen pas tot rust als we ‘ons punt gemaakt hebben’. Is er een hoger doel dan onze favoriete gedachten in de hoofden van anderen te krijgen? Terwijl dat steeds minder lukt, raken we eenzamer en opgesloten in onze visies. We missen een vrij en onbevooroordeeld gezamenlijk denken.

David Bohm

Aan de hand van het denken van de filosoof en natuurkundige David Bohm zoekt Rien van der Zeijden een filosofie van de dialoog. Bohm bekritiseert de geïsoleerde visie op ons brein als ware het een stand-alone computer. Hij maakt hierin als natuurkundige interessante verbindingen met de Quantum theorie. Is zijn theorie over de aard van ons collectieve denken misschien een antwoord op de fragmentatie van de samenleving? Hoe moeten we dat ‘samen denken’ dan vormgeven?

Rien is als theoloog, begeleidingskundige en docent in het HBO dagelijks betrokken bij de dialoog. Hij heeft een eigen praktijk met een grote tuin (labyrint, tuintheater, creatiespiraal) die hij als onderdeel van zijn begeleidingswerk ziet. Tevens is hij enthousiast organisator van het Filosofisch Café.

De avond begint om 20.00 uur. Bezoekers wordt aangeraden zich aan te melden, meer info vindt u op de website www.fcsneek.nl

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden