Familieportret Van Eysinga weer thuis

Foto Ruben van Vliet

LEEUWARDEN-Het familieportret van de familie Van Eysinga is weer thuis. Het portret betreft een 19de-eeuwse replica van het origineel die speciaal voor de eetkamer is gemaakt door het Fries Genootschap. Dit exemplaar wordt nu door het Fries Museum in bruikleen gegeven aan Huis Van Eysinga van Hendrick de Keyser. Het schilderij komt te hangen in de grote zijkamer, de toenmalige eetkamer, wat in 1786 ook het decor was van de schildering. Het portret wordt 24 mei om 16 uur onthuld door de jonkheer Tjalling van Eysinga, en is vanaf komend weekend in Huis van Eysinga te bewonderen.

Drie generaties

Op het schilderij zijn drie generaties van de adellijke familie Van Eysinga geportretteerd.

Frans Julius Johan van Eysinga samen met zijn vrouw Clara Tjallinga Aebinga van Humalda in het midden met rondom hun vier kinderen Catharina Johanna, Schelto Hessel Roorda, Cecilia Catharina en Binnert Philip. De beide schoonvaders completeren de familie.

Het is geschilderd door Willem Augustinus van Sloterdijck naar een schilderij van Friedrich Ludwig Hauck uit vermoedelijk 1786.

Unieke reconstructie

Het schilderij maakte ook het interieur van de eetkamer van destijds zichtbaar. Op basis hiervan heeft Vereniging Hendrick de Keyser de wandschilderingen kunnen laten reconstrueren door specialist Bert Jonker. Een uniek project waarbij een arcadisch landschap op basis van uitgebreid onderzoek van vergelijkbare wandschilderingen en het familieportret als voornaamste bron opnieuw is geschilderd. Het familieportret is een beroemd voorbeeld van een 18e eeuws interieur en het is ook uniek dat het schilderij te zien is in dezelfde ruimte die het afbeeldt.

Het portret komt aan de muur te hangen direct naast de deur van de grote zijkamer. Het vervangt het origineel dat vanaf de openstelling van het huis in 2018 op de schildersezel stond. Het originele familieportret is weer terug naar de familie.

Bruikleen

Het portret wordt in bruikleen gegeven door het Fries Museum en is afkomstig uit de Collectie van het Koninklijk Fries Genootschap. Daarmee is het portret in meerdere opzichten weer thuis, aangezien het Fries Museum tot 2013 gevestigd was in Huis Van Eysinga. In Huis Van Eysinga zijn meer bruiklenen te zien van het Fries Museum – zoals het portret van Frans Julius Johan van Eysinga en verschillende andere adellijke familieleden.

Kinderportretjes

Onlangs is ook een kopie van het kinderportret van Catharina Johanna in de tuinkamer teruggebracht door Hendrick de Keyser, en hangt het weer naast haar broertje, wiens gekopieerde portret drie jaar geleden in bruikleen werd gegeven door de Stichting Staten en Stinzen.

Onthulling

Het familieportret zal feestelijk worden onthuld op dinsdagmiddag 24 mei om 16 uur. De onthulling zal worden gedaan door niemand minder dan de heer Tjalling van Eysinga, een afstammeling van de adellijke familie. Ook de conservator van het Fries Museum, mevrouw Marlies Stoter, en de heer Douwe de Vries, Fries en lid Raad van Commissarissen van Hendrick de Keyser zullen spreken. Hendrick de Keyser en het Fries Museum nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden