SNEEK- Het vriest ’s nachts weer! Bij schaatsliefhebbers begint dan het hart sneller te kloppen. In het Fries Scheepvaart museum in Sneek hebben ze een hele afdeling die gewijd is aan Friese winters op het water en daarin is veel aandacht - natuurlijk - voor schaatsen.

Natuurlijk zijn daar ook de bekende Nooitgedagtschaatsen tentoongesteld. Op bijgaande foto ziet u een stel van die in IJlst vervaardigde “houtsjes”. Wie heeft er niet op gereden?

Jan Nooitgedagt

Jan Nooitgedagt begon in 1865 in IJlst een smederij, waar hij, samen met zijn vier zoons, onder andere schaatsen maakte. De zaken floreerden en tegen het einde van de 19de eeuw gingen de zaken zo goed, dat in 1893 een nieuwe fabriek gebouwd kon worden. In 1900 had Nooitgedagt zelfs zo’n 50 man personeel in dienst.

Nooitgedagt bleef heel lang een familiebedrijf, waar nieuwe generaties de zaken overnamen. Schaatsen, gereedschappen en houten speelgoed waren lang de belangrijkste producten. In 1965 stopte de productie van schaatsen en in 1972 die van het houten speelgoed. Daarentegen werd de productie van de steekbeitel toen sterk opgevoerd.

Begin jaren negentig kreeg het familiebedrijf een forse klap te verwerken: een grote Zweedse afnemer kocht een beitelfabriek op en zegde het contract met Nooitgedagt op.

Nadat in 1996 achterkleinzoon Wybrand Jan Attema met pensioen ging, was er in de familie geen opvolger en werd Nooitgedagt verkocht aan een bedrijf in Sheffield. Na nog een overname en inlijving in een Amerikaans bedrijf, verdween IJlst uit beeld en sloot de fabriek in 2003.

Terug naar de fabricage van schaatsen. Heel toepasselijk gebruikte Nooitgedagt daarvoor de ijsvogel als logo. Dat logo is geplakt op de schaatsen op de foto.

Schaatsen:

https://bit.ly/3pf9N8l

Logo:

https://bit.ly/3yMr9fJ

Het museum is gesloten maar u kunt de collectie 24 uur per dag, 7 dan in de week, bekijken op onze website:

https://friesscheepvaartmuseum.nl/collectie/

Bron: Fries Scheepvaartmuseum

 

 

 

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden